Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
bri.
firi.
s3
to hretd teeth, tanden krijgen;
to hrced youth, de jeugd op
voeden.
nreedhate, tweedragt zoaijer.
Breeder, voortteler, iclcr, op
voeder, broeder, m.
A breeder of cattle^ een aanfok
ker van vee.
Breeding, voortteling, broeding
aanfokking, opvoeding, ƒ
breedings goede opvoeding.
Breeze , zacht windje, labbere
koelte, koeltje, breeze, paar
devlieg,
Aftf.Ar^«, broeders, bioederen,»;
Bteviaty, getijboek, n.
A breri'tt, kort venoog, be
knopt ontwerp,
Breviatures , verkortfels , r.
kortheid, ady,; for breyi-
ty'*s fake, kortheidshalve.
To brewn brouwen, y.; to brew
beer, bier brouwen.
B 'W r, brouwer, m^
Br wtng , brouw!n„', f.; a whule
biewi'g, een brouwfcl.
Brewhoufe, brouwerij, ƒ.
Brewrs , broodfop,
Brïbe, fteekpenmng, gift, f,
To bribe, orakoopen, blinden, y
Briber, Qxcikoo^tt, oogen-uitfte-
ker, m.
Bribery, orakooping, ƒ.
B'ick, klinker, i». mop, ƒ,
Brick-kilrt, Heenoven; m,
B icklayer, metfelaar, m.
Brick-maker, fteenbakker, m,
Brick'wall, fteenen muur ; brick
woik, metfelwerk.
Bridal, bruiloft,/ ; bridal»fong,
bruilofts lied.
Bride, bruid, /.
Bride-chamber, bruids-kamer.
Bride maid, bruids fpeelnoot, ƒ.
Jiridt-man, bruidegoms fpeel-
genoHt, OT.
Bridegroom , bruidegom, m.
Bridewell. tuchthuis, rasphuis, ff.
Briise, bjug,/.; wouden-bridge,
houten brug;/?on<r ^/i/7^tf,fteeoen
brug) a bridge of ooats , fchip :
brug; draw-bridge, ophaalbrug.
Bridle, toom, breidel, teugel, m,\
the bridle-rein, bet leizeel des
tooms; to give a horfe the
bridle, een paard toomen.
To ^m/tf5 ifitoomen, breidelen,
beteugelen ,v;to bridle a horfe^
een paard breidelen, of too
men; I will bridle him; ik zal
hem wel betoomen; to bridle
one's pafftons, zijne diiften be-
teugelen.
fl idler, betoomer, m*
öritf, kort, adj.; a brief repetition
of ihirgf, eene korte herha-
ling van zaken.
een kort begrip, brevet,
li'iefly, kortelijk, in het kort,
kortum, adv.
Bnefnefs, kortheid, f.
Brier, doornftruik, m»
Brier plot, doornhaag , f.
Brigade , ruiterbende, krijgs-
binde, /.
Brigadier, briiadi^r, m.
Bnc.aT.a, ftruikroover, m,
B ignnfiine, panilicr, a. mahën*
rok, m.
B igarttine, jagt,l!gt fcheepje;
B ight, helder, glad, gefchuurrt ,
glmfterend, adj ; a bright night,
een heldere nacht; h ight pew-
ter, bJmkend tin, glad tin;
a bright cloud, eene nclrterc,
of klare wolk; a bright co-
lour , eene heldere kleur ;
bright fiar, glinfterende ftar;
it grows bright with bearing,
bet wordt blinkend door het
dragen.
To bftghtfn, blinkend maken,
glad fchuren . polijsten, y*
Bfightly, blinkend, glanzig, fli/y.
IWigkihefs, glans, m. bhnkend-
heid, gÜDÜering, flikkering,
helderheid , /.
Brilliant, glansrijk, adj.
Hriilianty, glans, luister, m.
Brim, boven rand. boord.
Brim full, vol tot tan d«. n rand, adv.
B ' "ïfiT, gerand, gezoomd,*///.