Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

BRB.
ERE.
iJfflw/iff^/v , kijfachtiglijk, | rijden , dresferen.
Brawny wildvarkensvleesch; the Break neck , fteile, gevaarUjlte
brawn of the arm, de fpier des plaats,
arms ; the brawti of a capon, Breaker. breker, m,
kapoens bout. Breakfajl , ontbijt < n.
Brawny ^ vleezig, dik, adj. To breakfajl, ontbijten, y.
To bray, ftampen, ook balken, Bream, bfafem, m,
(als de ezels.) Breast, borst, f. boezem , m
To braze • met koper Tolderen, y.
Brazeny\2X\ koper,adj.;ih^. brazen
ferptnt. de koperen Hang.
Breach, breuk, fr, a breach of
fricndOiipi vriendfcbaps breuk
Bread,hvood, n,; houfehotdbrea>
huisbakken brood ; leavenei
bread, gedeefemd brood; m
leavened bread, ongezuur(
trood; light bread, Ugt b ood ;
fine manchet bread, gerasp
brood, fijn wittebrood; rye
bread, roggen brood; whit
bread, tarwen brood; brow
breads bruio brood, r'^gei
hxoQd',ginger-bread, zoetekoek
Ginger bread-maker y zoete koek
bakker, m.
Sweet bread of veal, kalfs zweze
rik, fl.
Breaathy breedte, ĥ; finger's
breadth, vingerbreed ; of <fne
breadth, even breed, van ee
ne breedte,
B^eakof day, het aanbreken van
den dag.
To break , breken, verbreken
kneuzen , v.: to break af under,
aan twee Hukken breken ; to
break in piecesy in ftukken
breken; it breaks my fleep, hei
ftoorc mijnen lliap.
To break, to be bankrupt, baok
Toetfpelen»
To break dowrt, afbreken, y. ;/r
break forth into tears ^ in tranen
uitbarft. n.
Tobreakof,afbreken, ophouden,
y.; to break up the g. ound, de
grond opfpitten; to break upon
ihe wheel, radbraken.
Ta break, to tame, temmen, v.;
break a horfê, ccn paard be
Breast of veal, kalff-borsr; breast
cloth, borstlap ; breast-bone ,
borstbeen; breast plate , borst-
plaat , borstwapen, harnas;
breast work, borstwering.
Breath , adem, f«. ademhaling, /.;
he is out of breath, hi] is bui-
ten adem; to take breath,tidom
fcheppen, lucht fcheppen; to
fetch , or drawone^s breath , zij-
nen adem halen.
Po breathe, ademen, ademha
len , y.
Co breathe into, inblazen; to
breathe one's hit, den geest
geven, den laatften fnik ge
ven; breathed out, uitgeboe-
zemd; uitgewafemd.
Ireathing , ademhaling , ade-
ming,/.
Breathing-hole y luchtgat, tocht-
gat, R,
I was bred and born in Am/ïer»
dam, ik was te Amfterdam ge-
wonnen en geboren.
Bree , paardevlieg, /.
Breech, aars, m. achterdeel, ach-
terfte, n.
Breeches, broek, /.
To breech , op de billen Haan , y.
Breeds teelt,/, ras, n.; they
areof a good breed, zij zijn van
een goed ras.
To breed, telen, werpen, aanfok.
ken, voortbrengen, veroorza-
ken . opvoeden, broeden,v.;r/j'ƒ
do not breed aboye four times £
year, zij werpen maar viermaal
jaars; to brted cattle, vee
aanfokken; to breed lice, Jui-
zen voeden; to breed quarrels %
krakeel verwekken! w breed
Hl blQodt kwaad bloed lettcni