Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
zit,
zon.
367
liqmr, to drop through, to fil
träte; neórzijgen, ioßnk down,
to fuint away,
Z jn , y. to he»
Zijo, pron» his; zijnenthalve,/br
his fake*
7. ipen , zijperen, v. to drop,
Z Itig , adj. faltifh , brackijh,
Ziver, n, J'lyer; zilver in ba
Ttr\,ftlver in wedges; kwikzil-
ver, quick filvtr; zilverdraad,
r. filyer-wire ; z Wererts , n.
ßlver oars ; z.lvergoed , zil-
verwerk, plate; zilverkrui.l,
n. wiU tanfy; zilvcrm jn, f.
plver-mne; rilvrrfchuim , //.
ßiyer'dtofs ; z. I ver I'm id , m.
filycr fniih,
Zilver, adj. oj ßiyer^ zilveren kanr.
jilyer lace.
Zin , m. j'enfe, mind; de vi'f zin-
nen, the five fenjes; ik heb er
geen zin in, / haye no mind to it.
Zindel jk, net, adf, neat ^ tidy,
jpruce,
Zindelijhheid, f, neatnefs, fpru
cenefi.
Zingen, y. to fing,
Zinger, zie zanger«
Zinken , v. to fink; den rooed la»
ten zinken, to lofe courage.
Zinking,/, yi^iki/-^, catarth^rhume,'
Z nkroer, n, piflol.
Zinnebeeld, n. emblem.
Zinnelijk, adj, fenfual, *
Zinnelijkheid, /. natural inclina
tion of the mind, eurioßty,
Z x\xit\oos,adj.fenfelefs, dijlraäed.
Zinneloosheid, f, madnefs.
Zinrijk, adj, ingenious.
Zinrijkheid, ĥ ingenioufnefs,
Zinfpelen, y. to allude.
Zinfpeling, f. allufion,.
Zinfpreuk, f, motto, devife,
Zinteeken, ƒ• yï^öf^, a mark oj
dißinäion,
Zintwisten, y, to difpute, cavil.
Zintuigen, n, pi, fenfes, faculties
of the mind.
Zitbank, m, bench, form.
Zitdagen, afifes, coujt days.
VtpTaatr, ƒ. feat, />«%
Zitten, v.^o fit; nedcrzitten, to
fit d(jW:7,
Zitting, ƒ. fittings^
Zode,/, fod, grean tu^f.
Zoeken , r. to feek, endeavour,'
Zoeker, m, Ceeker,
Zoel, adj. fultry.
■Zoelheid, f. fultry heat,
;Zoen, m. ktfs; zoenen , v. to klfs t
I zocnder, m, kijfer.
Zoenofler, n .propitisfory facrifiee.
I Xoet, adj. lij It, ai(v. fweec, gtntke^
Zoetckoek , m, ginger bread.
Zoeten, zoetniaken, v, to j'^^ec^
I te't, to mak' fw--t.
Zocteiaar, m. futLr, badger.
jZoetelcn, y. lo fell wduals in ihf
aimy»
Zoetheid, / fwntnefs.
Zoethout, n. tiquorifh; zoaihou«^
drop,;tt/ctf of liquoriflu
Zoetjes, ady, fuftly,.
Zoetvloeijend , adf, ruuning
fmoothly , fwett and fluent,
Zoetvloeijendheid,/ fweetjluency^
Zog, n. fuck, woman*s milk f zog ,
van een fchip , n, the wake, t^
run of a fhip.
Zog, zie zeug*.
Zolder , m. loft garret.
Zolderen , y. to baard a floor , ta
Uy upon a left,
Zolderling,/. cieltng, hoarding.
Zomer, m, fummcr.
Zomermaand, f, June,
Zon, f, fun; zonsondergang,
fun-fet; zonnefch jn , fun^fhintf
zonekhps, f, eclipfe of tha
/«n; zonlicht, n.fun0ne;2an-
nefcherm, /. umbrella; zonnc*
ftand, m. folflice ; zonneftraal ,
f.beam,or ray of the fm, zonnen»
opgang, m, fun rifing; zonne-
weg , m. zodiac; zonnêvfijzer 9
m, fun diaU
Zonachtig, zonnig, adj, fanny.
Zondaar, m. finner.
Zondag, m, funday*
Zonde J, fin; exfzonde-, original
fin; doodzonde, mortal ^ni
M s