Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
BRA.
- th: braces of a conchy koetsrle
wen; the braces of a piip,
brasfen; braces in buildings,
balken da^r de fparren op rus
ten; -^racc in printirg ^ haak.
£fac let, armband, armring, m.
armgcfpan ,
Bracelet of pearls , parelfnoer, /
Brachygraphy , kunst om bij ver
korting te fchrijven.
Brack, vlekje, n. kleine fout, ƒ
Brackijji, brak, ziltig, zoutach
tig, adj.
BrcckijThefs, brakheid, zilcachtig
heid, ƒ.
Brag, geroem, n. pogching, f,
T'i brag, pogchen, roemen, y.
B^asgard^ èragger, braggadocio,
poi;cher, blaaskaak, m,;brag
ging fellow y blaaskalk, foo^
liaan.
To braid , vlechten , y.
/j' aiding, vlechting ,
Bntn, brein, r, herfenen; 'to
d'ilh out the brains, de herfenen
vitllaan; a Jl'on^ brain ^ een
groot vernuft; to hxye crakt
bruins , gekraakte herlcnen
BRA.
51
de arm
hebben.
T > b ain, de herfenen uitH inn, v.
B ainisht adj, haastig, ojJloopend
Shuit'.e-hrained, wuft, ongefta
dig, veranderlijk; hare brain
edy zinneloos.
Brainlefs , herfenloos.
j Brain-pan, herfenpan, het bek.
keneel.
Brain'fick , ijlhoofdig, uitzinnig .
adj,
/Jrcfn-yicAntf'j, ijlhoofdigheid, uii
zinnigheid, f
Brake, vlas-brank, toom, m,
Ilrambls braaiïïbjsch, haag
dooro, m,
h-ambly, haagdoornig, adj,
lUan, zemel, gruis, n.
Branch , tak, m, rank, telg, f i
yirie branch , wijnrank; brand,
of aprcdigree, gefl.ichtftam; th-
branch of a lamp, de pijp van
eene lamp; the branch of a
Branched candleflkk,
van eene kerkknion.
Tnbranchout, takken uitfchtJten ,
hout fclneien, zich uitfpriiiJen ,
v.
Branched candlejlick, kaars kroon,
kerk-kroon.
B.-anc'ier, jonge valk,
B-anching ^ tak-fchietio/?, f.
Branchy, vol takken , adj.
Brand, brand, w.branlmcrk,
To brand, brandmerken, zwart
maken, y.
Brand iron, brand-ijzer, brand-
merk-ijzer.
Branl-new, fp'inier-rieuw.
Branding , h-'t brandmerken, f.
To brand'fh, zwenken, zwaaijen,
doen fchicteren, v.
Brandijh^itg, z waaijiog, zwenking,
f.; tUi brandipUng o fa fword, h^C
g.'fchitter van een zwaard.
Brandy^ brandewijn, m,
A brandypiOp, brandewijn kroeg,
To brargle, kijven, knorren, v.
Brangl-i, gekijf, n twist, m,
Brangler, kijver , twistzoeker, w.
Branry, zemelig, adj,
Brant'gon/e ^ wilde gans, f, \
Brafter, koperll iger, tn,
Brafil-wood, brazilienhout,
BraJ's, geel koper, mcsiïng,«.;
red'Brafs, ruoJ koper; a êrafs
candl JVc/t, een koperen kan-
delaar ; hrafS'Work , koper-
werk; ^r^/i^iowtfy, kopergeld.
Brapy^ koperachtig, adj,
Bravado y fnorkerij, f,
B'ave, braaf, fraai, treifelijk,
dapper, adj,
To brave, faoeven, braveren,
trotDren, v.
Brave'y, dapperlijk, braaf, adj.
Bravery, praal,pronk, pronkerij,
dapperheid,/.
Brawl, gekijf, n,
Vo brawl, kijven, twisten, y.
Brawler. kij ver , fchrceuwer, m.
1 brawling wo?7W»,eene fchrccu w
ft er.
C a
/fi