Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
I I
I
i

WIN.
J
'V
V

I If
\
4
AV idvermaard, Gdj\ yery fameus,
celebrious*
Wijeo, inwijen , v. to confecrate*
W'jf, rt. wfe.
VVijiog,/. hailowing.
Wijk,/; fttreat', wijk, quarter.
Wijken , to retreat,
Wiil, while,
Wijn, w. wint\ wijngaard, m,
yine\ wijnglas, wineglafs',
wijnruit, n. rue; wijnfteen^
tartar; wijntijd,wijnoogst,
ƒ. vintage; wijnvat, n, wine*
caJk; wijnkooper, m, yintner.
Wi s , adj. wife, prudent.
Wijsbegeerte, f, philcfophy.
Wijsgeer, m, phiiofopher.
Wijsheid , f. wisdom.
Wijsneus , m, conceited perfon.
Wijten, V. to impute.
Wijting, m. imputation.
Wijwater, n, holy water.
Wijze, f, manner yfafhion, wife ;
op die wjze, after that man-
ner; de w:jze des lands, the
fojhion of the country.
Wijzen, V, to point, refer.
Wijzer, w* index; wijzerplaat,
f cial,
Wijz ng, f. decifton,
Wil, f. will, intention.
Wild , adj, wild, fay age*
wildbraad, n, yenifon.
Wilg, wilgenboom, m, willow.
Willen, y, to will.
Wiliig, adj. willing.
Wimpel, »2. , pendant.
Winbaar, adj. conquerable.
Wind, /». wind; windbal,lucht-
bal , m. balloon.
Winden, y, to wind.
Windgat, u. yenthole,
W ndig , adj, windy.
Windigheid, f, windinefs,
Windfel, n, band fillet.
Windwaarts, ady. windward.
Winkel, m, jhop.
Winkelier, m. (hop-keeper.
Winnen, y, to gain.
Winner, m. gainer.
"Winst, f, gain, piofit.
WOE,
Winter, m. winter,
W nterachtig, adj, winterly.
Wintermaand,/, December,
Wincersch, adj. wintery.
Wip , f. jwipe.
Wis, adj. certain, jure.
Wisje wasje • n. fiidle-faddle.
Wiskunst,/, mathematics,
W.skunftenaar, w. mathematiciaiH
Wiskunilig, Iijk, ady,
thematical.
Wispelturig , adj. fickle, un(ieady.
Wispelturigheid, /. jicklenefs,
ur.jleadtnefs,
Wisfchen, y, to wipe,
Wisfel, m, exchange,
W'Sfelaar, m. exchanger,
Wisfeibrief, m, bill of exchange,
Wisfejen, v. to e.xcHang?,
Wisfeling, f, exchanging,
Wisfelvailig, adj, changeable,
VViifelvalligheid, / changeable*
nefs , changing by turns, reycf
lution , yicijfitude.
Wit, adj, white; wit worden, to
become white y to whiten.
Wit, n. the white; \ wit van
het oog, t4ie white of the eye,
W.tachtig, adj. whitijh.
Witheid,/, whitenefs.
Witje, n. butter Jly,
Witkwast,/. p!aijterer*s brujh.
Witten, y, to whiten.
Witter , m, whitencr, plaiflerer,
Witver-fvjg, adj. white coloured.
Woede , f. rage , fury.
Woeden, y. to rage, lay wafle.
Woedend, adj. raging.
Woeker, m, ufury.
Woekeraar, m, ufurer.
Woekeren » y, to lend money upon
ufury.
Woelen, v, to trudge, io moil and
toil.
Woelgeest, m, turbulent fellow,
Woel'g, adi, rejilefs, unquiet.
Woensdagm, wednefday.
Woerd, zie waard.
Woest, acj,wajle ,defolate, wild t
woe t land, untHledland, de*
folate Ciuntiy,