Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
wel,
wen.
Vi

y
H 1
h.s
f ■ ;
* .
fe
Wegmaken, v, as: zich weg ma
ken, to get away, to efcape.
Wegnemen , y, to take away
W^gweniing , f. taking nway»
wegschoppen , y, to kick away,
WegQuiten, y, to lock up,
Wegfpoelen, y, to wafi^ away,
Wegftooten, y, to pufli away, ^
Wegvliegen, y, to fiy away.
Wegvoeren , y, to Uadaway , lo
carry away.
Wegwaaien, y, to blow aw^y.
Wegwerpen, y,to cafl away.
Wegwerping, /. cafiing away.
Wegwerpfel, n, ca^ away , thai
which ts cajl away.
Wegwijzer, m, guide.
Wegzenden , y, to fend away.
Wegzetten, y, io Pet away, ti
lay a fide.
Wei, ƒ. whey,
Uciden, y. to grnzu
Weider, m, herdfman.
Weifelen, y. .0 waven tot ter.
Weigeren, y. to refufe.
Weigering , f, refufal.
Weiland , n, pafiurage.
Weiman, m. huntitnan.
Weinig, auj. few, little,
Wein-gte, ƒ- fewnejs.
Weit, wheat,
Weitasch , f, pouchy fctip,
Wel?ken, y. io awake.
Wekker, m, awaker.
Wel, bron , f, fpring.
Wel, adv. well, right ;het is wel,
it IS well.
Welbehagen, n, good pleafuie .
liking.
Weldaad, f, benefit.
Weldadig, adj, lijk, adv, bene*
Ücial, liberal.
Weldadigheid, f, beneficence,
chasity, liberality.
Weldoen, y. to do
Weidóen, n, well doir.g.
Weldoener , m, well doer, , ,
Weleer, adv, formerly,
Wtlffel, n* vault, arch.
Welgelegen, aaj. well fituated.
Wcl^eajaaKc, adj wed-made»
Welgemoed, chearful, of a
good cheer,
vVeigemoedheid , ƒ. chearfulnejs,
welgevallen, n, pleajure.
Welgevallig, adj, plsafiug, ^
Welgevalligheid, f, complacency, ■
Welgezind, adj, welhniinded,
We:ig, adj, luxui iant.
Welk, pron, which, that.
Welkom , adi. welcome.
Welkomst, f, welcome.
Wellevend , adj, courteous, wellf
bred.
Wellevendheid, f, courteoufnefSj
good-bresding,
Wellaidenüheid, ƒ. harmony.
Welluidend,/, harmijuïoui
Wei lust, m. jenfüaliiy , lufim
Wellust g , adi, yolupluous,
Welmeeiicnd, adj, welUmeaning,
Welmeenendheid, /. good intea^
lion»
Welp, n. whelp,
Wclfprekend, adj, eloquent,
Weirprekendheid, f, eloquence,
Welftaan , as : welftaanshalve »
for decency*s fake,
Welftand , m, wellfare,'^
Welvaart, f. weïïjare, "
Welvaren, y. to farewell, to he
'n g"od health,
W Ivarendheid , f, healthinefs;
plicht-
welven , y, to ft el 9 to yault»
W.lverftaande, ady, provided ^
upon condition»
Welvocgeliik, adj, decent ,conye'
nient, fuitahle,
Welvoegelijkheid, ƒ. decency,
Welzjn , n, well-being,
W--melen, v, to creep, crawl, fit
move,
Wen, fl'twas, gezwel, /. win^
excrfifce^ cy,
Wen, wanneer, adv, when.
Wenden, y. to turn , alfo to tack
about.
Wenk wink, twinkle ; wenk-
braauw, m. eye-brow.
Wenken, v to beckoK,
Wensch, m, wifit, defire»
ki-, ■

m