Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
VUI.
255
Voortzetter, m, prorrctor.
Voortzetting, ƒ. promoting»
V^)oruit, aay. before,
Vooruitzigt, profpeêf»
Voorvaders, rtr, forefathers.
Voorval,accident, occurrency.
Voorvallen, v. to occur.
Voorvechter, m, defender y cham-
pion»
Voorwaar, adv. verily, truly, .
Voorwaarde,/, condition.
Voorwaardig, adj. conditional.
Voorwaarts, ady. forward.
Voorwacht, f, van guard.
Voorwenden, y. to pretend,
Voorwendfel, n. pretence.
Voorwerp , n, objeB.
Voorwerping, /. obje&ion*
Voorzaat, m, predeceffor.
Voorzanger, m. chanter, clerk.
Voorzeggen, y. to foretell.
Voorzegger, m. prediBor.
Voorzegging, f. prediBion.
Voorzeker , ady. certainly,
Voorz en, V to provide, fore-fee.
Voorzienigheid, ƒ. providence.
Voorz'giig, adj. cautious.
Voorz'gtigheid , prudence , cau'
tion.
Voorzitten, y. to pre fide»
voorzitter, m. prefident.
voorzitting , f. prefiding.
voorzorg, f. care, precaution.
Voos., adf. fpnngy.
Vordeien, V, to advance, claim.
vordering, f. advancement»
vorig aij. former.
vorm, ƒ. form.
vormen . v, to form.
Vorsch, m. frog.
vorst, m. prince»
Vo/st, f froH.
VorUeiijk , adj, princely.
Vorftcndcni, n- princedom,
V^'fftia 9 ƒ. prince fs,
, ni, fox.
vouw f, fold; vouwbeen,
foldx.Tfi-fiick.
V ouwen , y, to fid»
Vfaa;i, ƒ. quejthn ; vraagbaak.
n» oracle.
Vraat, m. glutton.
Vracht, f» freight, load, fare»
Vragen, y. to afk.
Vrank, adj. free.
Vrede, m. peace.
Vreedzaam , adj. peaceable.
Vreedzaamheid,/ peaceablenefs»-
Vreemd, adj firange.
Vreemdeling, m. foreigner,
Vreemdighe d, flrangenefs.
Vrees. f. fear.
Vreesachtig adj. fearful.
Vreesachtigheid, ƒ. timoroufnefs\
Vreesfelijk, adj. dreadful.
Vreesfelijkheid, ƒ. dreadfulrseis.-
Vreezen, y. to fear.
Vrek, vrekkig, adj. niggardly.
Vrek, m niggard, mifer.
Vrekheid , ƒ. riggardlinefs.
Vreten , gulzig eten , v, to eat
vreugde,/, joy
Vreugdevuur, bon fire»
Vriend, m. friend.
Vriendelijk, adj, loving, friendlyy
kind.
VrlendCchttp, f. friendjhip, kind-
nefs.
Vriezen, y. to fr^^ze»
Vrij, adj, free.
Vrija^ïdje , f amours , cnurtfiiip.
Vrijbrief, m. pafsport.
Vrijbuit, m. booty.
Vrijbuiten, y, tj. rob on the high*
way,
vrijbuiter, m, highway*man.
Vrijdag , m, friday,
Vriidom, m freedom,
Vr jel'jk , ady. freely.
Vrijen, y, to court, make love»
Vrijer , m loyer, fweeth^ert,
Vr jerij, f cour tin a , courtfhip,
Vrijgele de . / fafe-conduB.
vrijheid. /. libe--iy, freedom»
Vrijkoopen, y, to redeem.
Vrijlaten , v, to releafe, to fet at
tiberty,
vrijlating, / releaftng.
Vrijmoedig , vrijpostig, adj bold,
Vr imoedigheid, vrijpostigheid,
f boldnefs.
Vruftci" > ƒ. niaidy fweetheart»