Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ii-'
aj4
VOO,
VOO.
I
'm
m
Voorgeven, pretence.
Voorhanden, aäy. at hand,
Voorhan»'(bl, n,yaU.
Voorhebben, y, to Jeßsn,
Vooiheeo, adv. formerly.
Voorhoede, f, van, yan^guard*
Voorhoofd , forehead.
Voorhouden, r. to hold forth.
Voorkennis, ƒ. fore-knowledge,
prefcier.ce.
Voorleden, adj, paß, ago.
Voorleggen, voorhouden, y, to
lay before.
Voorloop, m, fcre-run; voor
loop van brandewijn, rediißed
fpirit of brandy,
Voorloopen, y, to run before,
Voorlooper, m, forc'runner,
Voorloopig , adj, cj: voorloopige
lijding , anticipated ne%s,
Vooimaals, adv, formerly.
Voormiddag, m, forcvoor.
Voormuur, m, baiwark,
Voom , f, rocch,
Voornsam , cioopraam , m, fore
name^ christian name,
Voorua&m, adj. chief, eminent»
Voornamelijk, adj. chiefly.
Voornemen, y. to intend.
Voornemen, n, inter.tion.
Voornoemd, adj,before-mention-
ed , above-mentioned.
Vooroordeelr, n. prejudice, pre*
pofl'effion.
Voorouders, m. ancefiors.
Voorover , adv joiward, bending
forward.
Voorraad, m. flores, prorißon
Vcorrang , m. preeminence.
Voorrede,/, preface.
Voorregt , u. privilege,
Voorfchijn, jp, as: te voorfch-jr
komen, to appear; te voor-
Ichijn, ady. r'penly^ in public
VOorfchrift. ƒ. exanple.
Vooifchrijv.ng, f, recommanda^
t'on.
Voor hands, adv, befoiehand-
Voorflaan , v, to propofe,
Vtiorflcg , n:, prcjecl.
Voorfmaak, m. Jojctafle,
IVborfnijd«!, voordienen j y to
carve.
Voorfnijder, m, carver,
Voor fpellen, v,to foretell, pref age,
Voorfpoed, f, profperitv,
Voorfpoedig , adj, prof per ous,
Voorfpook voorbode,«» omen,
prefage,
Voorfpraak, verdediging, ƒ. <«-
terceßon,
Voorfpraak, m, advocaU,
Vo^rfpreken, v, to intercede,
Voorfpreking, f, intercefion,
Voorftaan, v. to maintain, proteB; .
zich laten voorftaan,ro prefume,
Voorftad, f, fuburbs,
Voorftand , m, prote^ion*
Voorftander, m. promotor,
Voorftel , n. propofal,
Vooiftcllen , y, to propofe*
Vooiftelling, /. prtpojition,
Voorfteven , 5>70w ofa ßip»
Voort, aay. forward, on; ga
voort, go on , proceed.
Voortaan , ady. henceforth.
Voortbrengen, y. to produce,
Voonbrengiug, vooribrengfel,
f, produ6lion, product.
Voortdrijven, y, to drive on,
Voorteekcn,n .prefage, py ognoflic»
Voortgaan, y, to go on.
Voortgang, m going on, procefs,
Veorthelpen , v. lo aid , affift.
Voortijds, adj. formerly,.
Voortogt, m. van.
Voortplanten, y- to propagate,
Voonplantirg, ƒ. pjcp/^ it'iLn.
Voortreffelijk, adj,,&i aay. eX'.
eel lent.
Voortreffelijkheid, f, excellency,
magnificence,
Voort<, ady. further.
Voort fiepen , r to drug along,.
Voorttelen, y, to piocnaie, be*
get, Ire d, p'.opogat^,
Vocrttel'ng, f, pncrertion,
Voortirtden, y to goon,ßep
fo) ward.
Voortvaren, y. lo proceed.
Voortvarend , adj. expeditious.
Voortzetten, v, to promote.