Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
SS
VQN.
Vol , adj. fulU
Volbrengen, y. to perform*
Volbrenging, f. peiforming.
Voldaan , adj. fatUfied, paid.
Volder, m. fnlier.
Voldoen , v. to fatisfy, content,
togiye fatisfaSlion,
Voleinden, voleindigen, v. to
fihtflts end,
Vole.nding,/! ftnijkitig»
Volgen , y. io foilv-iV.
Volgens , ady, according, accor-
ding to.
Volger, m, JucceJnr, follower.
Volharden, y. to prrfeyere.
Volhard ng, f, continuance.
Volheid,/./«/fjtf/i.
Volk, n, people.
Volkeren , nations,
Volkjcfn.co'nmonior mean people;*^
flecht volkje,<6tf rabble, the mob.
Volkomen, ady. perfed.
Volkomenheid, /. perfection.
Volmaakt, adf, perfect,
Vo^maakiheid, perje&'wn,
Volmagi, /. warrant, proxy,
Volmagtigde, m, plenipotentiary,
proxy,
Volmagtigen, v. to empower.
Volmaken, y. to perfetl.
Volmaking, /. perfeSlion,
Volmolen, iw. fullin^-mill.
Volmondig, adj, refolutely,
Volflagen, volkomen, adj, full,
complect,
Volftandig, adf, flead/aff.
Volftandigheid, f, jleadfajlnefs,
Volftrekt, adj, abjolffte,
Volftrektheid, ƒ. abfdutenefs.
Voltooid, adj. ftnifhed,
Voltooijen, y, to finifh,
Voltool)ing, /. finifiin^.
Voltrekken, y, to cohfummate.
Voltrekking, /. confummatlon
Volvaardig, adj, ref,dy»
Volvaardigheid, /, readinefs.
Volvoeren . y. to perjurnt,.
Volvoering,/, oer farming,
Volw^sfen. adj. ■wn.
Vond, /. inyëniiort, c'jfit*iyiinc>-
deyice.
00.
25j
Vondeling, m, foundling.
Vonk, r., Jpark,
Vonnis , n, feutence,
Vonnisfen , v. to fentencc,
Vonte , doopvonie , /. font.
Voogd , m guardian, •
V'Orides, /. goyernefs,
Voogdijfchap, n, guardianfliipy
Voor, adj. for., before^voor niet,
fcr noth'm^; voor hét eten,
beforedinner\ voorbef rt;
voor zoo veel, for as much ;
vooral, by all racans.
Voor, vore, f, furrow.
Voorbaat, f, ast in de voorbatr
Z'jn, to be beforehand.
Voorbarig , adf rafh.
Voorbarigheid, f. rafhnefs,
V'ooïbedacht, adj, lijk , adv, pre»
meditated.
Voorbedachtheid, f* premeditatêd
dtfign,
V oroede, n, intercejfion.
Voorbedenken , y. to premediiatc^
Voor beduiden, y to foreboile.
Voorbeduid fel, n, prefag£.
Voorbeeld . n, example,
Voo,beeld, n, type.
Voorbehoeding f preca'ition.
Voür')ereideu, y, to prepare.
Voorbereiding, /. pteparation*
Voorberigt, n, p^tface,
Vuorhezit, n prepojj'effion,
0'«ïb dden, y. to inti.rcede,
Voorb.ddcr m i'-teraffor.
Voor- idd ng, / inttrcefmn,
Vctnfb\\ adv. beyofid pi^fl; voor*
bij dat hüis 9 beyond that iioup,
Voorbij:aan P/ pafs by.
Voordacht, /. p^tfi. itation.
Voordeel, prolijt, n pr^fit,
Vourdeelig, -Adf. Hik, ady, ad-
vantagenis , or^yfjt. ble.
Voordich-en v to .t'
Voor tictien, <iie vü.ir:..ij:ien'
V^. •rdoefl, V. to pu f'chre,
iVoortiuiiU:.!, i' t^gf*
Voor?sao v cd^ , io fet
\ • li.prt'de'yffü-^ l^.vUf»
V rivven , v. to / -d
L 7