Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
iSO
VER.
Verwarmen, v, to worm.
Verwarren, y. to eitangle,^
Verwaning, verwardheid, /.co«-
/ufwn.
Verweerder, m, defendant.
Verwekken , y. to re ife, to ftirup.
Verweldigen , y. to force,
Vcrwelffel , yault.
Verwelken, y, to wither,
Vcrwt Iking, withering.
Verwelkomen, y. to welcome. .
Verwelkom ng , f, welcoming. .
Verwen, y, to die.
Verwenfchen, y, to deprecate. .
Verwer , m. dyer.
Verweren, y. to depend.
Verwering, ƒ defence.
Verwerpelijk , adj. rejeBahle. ^
Verwcrpcling m. reprobate.
Verwerpen, v. to rejeB.
Verwerping, ƒ, rejedtion.
Verwerven , y to obtain.
Verwerving, f. obtaining.
Verwijden , y. to widen.
Verwijderen , y. to go from,
V-erwijdering, f. breach.
Verwijfd, rjj. effeminate.
Verwijfdheid , f. effeminacy.
Verwijlen, y. to delay.
Verwijling , ƒ. delaying.
Verwijt, n. reproach,
Verwijtelijk, adj. opprobtious.
Verwijten, y. to upbraid.
Verwijting,/, vphraid.
Verwijzen, y. to condemn.
Verwijzing, f, condemnation.
Verwilderen, y. to bewilder*
Verwildering, f. growing wild.
Verwinnaar, m, corqueror,
Verwirneliik , conquerable.
Vcrw'rning, f. corqutfl.
Verwisfelen, y. to exchange.
Verwisfeling, f. chcngir.s.
"V'erwittipen , v. to acqucin*..
VER,
[Verwoesting,/■» dcfoUion,-.
Verwonderen, y. to wo',der,.
Verwondering, ƒ, wonde^ing, .
Verworgen, y. to Jirangle,
Verwrikken, zie verHuiken.
Verzachten ,y, to mivgate jfoftxn.
Verzachting, f, foftening.
Verzadigen, y, to fatisfy, to fJi-
one's bclly.
Verzadiging, ƒ. fatiety.
Verzaken, y. to for fake,
Verzaker, m. for/aker.
IVerzaking , ƒ. forfaking.
Verzamelen, y. to gather , coUe^,
Verzameling, ƒ, colleüion,
Verzamen , y, to join.
Verzegelen, y. tof eal up.
Verzegeling, ƒ. feaUng up. •
Verzekeraar, m. infurer.
Verzekeren, y. to affure, affirm \
goederen verzekeren, to inju*
re goods.
Verzekering, f. infurance.
Verzeilen, y, to accompany,
I VtrzelHiJg, f. accompanying,
! Verzenden , y. to fènd away,
; Verzengen , y, to finge.
.V^rrzenging, ƒ finging.
Verzet, n. re lief.
iVerzettel jk, adj. moveable,
'jVerzettes, y. to tranfpofe.
Verzinnen , y. to in\tnt.
Veraji'ek , n. requefl 5 verzoek-
fcbr ft, n. petition.
Verzoeken , y,/O requefl, defiri%
Verzoeker, m. petittoner.
Verzoeking, f. temptalion.
Viivoetbaar, adj. reconciliable, .
Verzoenen, y. to reconcile.
Verzoener, m. reconcifer.
jVeO'.erirg, ƒ. recordliction,
'Verzoeten y. to fwceten.
Verzoet ijff, /, fweetening,
VfTzolen , ' to fole
Vnzorgen, v lo p^ovide, ,
y.
Verwittiging, f- eiyfntr r.otice.
Ve^wo^d , cdj. errag^d. , m. priyider.
Vfrwo^delijk , adv. juricufly. V^r.ir^n^ ^ f proyiding.
Verwoedheid, f. rage, fury. Vei/ot. C5; ^»rrens op verzot.
Verwo( st,'ii///, tr.id wafte, ^»f^ .tnat.'d^\ith a -hing,
V^jrwocsren, V. /o , /<?>'Vcrz« thcirS, /. 'mfcL.aVon.
wajïe' " Verzuim, n. ueglrM, negligence.