Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
VER.
VER.
349
Verfuft, penfiye, heavy, faä.
Vertalen, y. to iranflaie.
Vertaler, w. tranßator.
VerctUR, f. tranflatton,
Verff, /". farnejs, diftance.
Verteerder , w. f penter.
venelJcn, y. to relate*
Verteller, m. relater
Vertelling,/« relation, tale*
Verteren » v. to Jpend , digeß.
Vertering, /. /pending^ diges'
tion.
Vertiendiog, /. tithing.
Vertier, cußom, confumption
Vertimmeren, v» to build again ,
/O repair.
Vertinnen, v, to tinn over,
Vertoefplaats, /. place.
Vertoeven, r. /o tarry-
Vertoeving, f, tarrying.
Vertolken , y, to interprete.
Vertolker, m. interpreter.
Vertolking,/, interp'Ctation.
Vertoog, n, demorßration.
Vertoonen , V. toßuw, repr fent.
demvnßrate.
Veriooner, nu ßewer,
Vertooniog, / ftow,
Verroornen. v, to make angry.
proyi'ke, irrit te.
Vertragen, y. to delay*
Vertraging . f. decaying»
Vertreden, venrappen, y. i
tread under fm.
Ve»irek, n. d partttre.
Vertrek , kasicr, m. room , apart
n.ent
Ve irtkken, n to dip rt ^ fet out
on a jourr.ey.
Vertroosten, v. t) conif)}!*
V rtroüSter, m. ccT.f>rt-r,
Vertroor^nf , r. c'j>yf'ift.
Vfrt oinr.I': , -n cu-Svlnt,
Vertrouwci7jk, a,'/ ,
Vcrtrt/U u\ , r. »ruß
V-«r-viiftj Jl, V. t> dJpcLir,
V».'rtwiif't]ing f. defp.tir,
V«='rv«aril, adf. c.fntä
Vervn.'^rciheid, t. '.^ar^alnefs.
Ver pal . n. -cay.
Vervallen, y. to ^ecay^
Vei v«Ifchen,v. to falfify^adulterate,
Vervalfcher, m, falftHsr,
Vervalfchfng,/. talftfying.
Vervangen ,y.tointercept; reïm*
place.
Vervatten • y, to refame, to do
again ; vervatten , to contain.
Ververfcben, y. to refrefh.
Ververfching , f, refrejhing, re»
fre/hmentrn'
Vervloeken, y. to accurfe, cttrfe ,
cui.fuience
Vervloeker, m, curfer.
Vervloeking, f. curftng.
Vervloekt, adj. curfed.
Vervoegen, y. to join with.
Vervoeren, y, to carry away.
Vervoering , carrying away^
transporting*
Vervolg, continuation.
Vervolgen , wto pur/ue, profeeu^
te , lontinue.
Vervolgens, ady. further, in prtr
cef of time,
Vijrvolger, m, profecutor.
Vervolging, /. pr'f'cuti-jn*
Vervorderen , y, to advance,-
Vervordering, /, promotion.
Vervormen, y. to transfer n.
Vervormer, m. transfor-^er.
Vervorming, /. iranslormction.
Vervreemden, v. to alienate.
Vervroegen , y, to anticipate.
Ver vrolijken,ro erliyen,exh\laratem
Vervuilen, v to foul, dirty.
Vt'Tw . f. pairt, die^ colour.
Verwaand . U'j, arrogant, proud*
Verwsandt'l jk , adv. ar ogantly,
Verwaan ibe d, /. ar''ogancs.
V-rwaiTd gen, v. as: zich ver-
waar<!igen, f, to youchfjfe, to
'o>)iefcendi-
Verwaarlozen. v. to n^^le.^,
Ver-.vaarlozcr, m. ireglei^er.
Verwaarlozing,/. rlgleH».
V-rwachten , y. to exp:H,
Verwacluing, f, expifluioa^
Verwant, kinfmuK,-'
Verward, entangled, intrt*
gate.
Verwardheid, zie vei warring,
L. S