Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ver;
ver.
247
Vermu'tlie'd, f* muphefs»
Vermurwen, r. to relent, mollify.
Vernaauwen , y. to narrow,
Vernaauwing , ƒ. narrow ng,
Vernachren, y. to p2fi ih: ni^ht,
to lodge.
Vernagelen, y. to naH up.
Vernederen, y. to humi'iate,
Verredering, f humiliation,
Vt-rnemen, y. to enquire.
Vernielen, y. to defiroy.
Vernieler, m defttoyer,
Vtroi ling, / deftroying*
VerriJtigen, v, to annihilate.
Vernieuwen, y. to renew*
Vernieuwer , m renewer,
Verni.itWirg, f renewing.
Vernis, n varn''Pi.
VcrnsOn, y. to yarr.ifh.
Vernoegd ,2e vergenoegd.
Vernuft, n, witigenius,iadu(Iry,
Vernuftig, wiuy, ingenious,
induflrious.
Vernuftigheid, f, ingenioufnefs
Vernufiiglijk , adv. ingenioupy.
Verontwaardiging, f. dijdain,
Veroordeelen, y. to tondemn.
Veroordeel ng, f. condemnation*
Veroorzaken, y. to caufe.
Veroorzaker, tn, author.
Verootmoedigen, y. to humble.
Verootmoediging, ƒ. humbling.
Verouderen, y. to grow old.
Veroveraar, m. conqueror.
Veroveren, y, to eovquer.
Verovering , ƒ. conquering.
Verpachten, y. to farm out.
VtTpachting, ƒ, farming out.
Verpanden , y. to pawn.
Verpanding, ƒ. p iwning.
Verpletteren , y. to bruife,fqiiee-
ze, p.fi
Verraad, n. treajon.
Verraden, y. betray.
Verrader, »2. traitor, betrayer.
Verra lerl jk, cdj, & ady, trai-"
terous
Verraderi), ƒ treachery,
Verrasfvn , y. to fmprize,
Verraifing, f. furprize.
Verre , ady, far , far of, a great
I way, cr-diHcrfce,
Verrekijker, m. profpe^iyeglafs ,
, telefc-.pe.
Verrekken, y. to fptain,
Verrigten , y, to •■t7t»rm,
Verrigter, m, performer,
Verrigting,/. pennrm^ince.
Verrijken, y. to enrich,
Verr jking, f, enriching,
Vcrrijzew, y. to rife again, to
rife from the dead.
Verrijzenis, f. refvrrcdllon.
Verroest, adj, rujly.
Verrot, adj, rotten.
Verrotheid,/, rot ernefs,
V-rrotten, y. to rat, to put'ify.
Verrotring,/ rotting, putrefiSli^jn,
Verruilen , -o. to change.
Vers , n, yerfe,
Ve r faag dhe > d . f, fear fulnefs,
Versch, adi. freOt,
Virfchaffen, y. to furnifl,
Verfchaffing, /. furnijhing.
Verfchanfen, v- to retrench,
VerfchanGng, / retrenchmdvt,
Verfcheiden, ady, feveial,
Verfcheioenheid,/. direrftty,
Verfchelcn , y. to dif er,
Verfchenrcn. y to tear in pieces,
Verfclïcur ng , f, tearing.
Verfchiet, n, perfpeäive,
Verfchijnen, v. to appear,
Verfch jning, /. appearing,
Verfchijnfel, n, apparition,
Verfch 1, «. difference,
Verfchillen, y. to differ,
Verfch Hing , adj. doering.
Verfchiliigheid , n, aißerenc,
Vtrfchoonen, v. to excufe ; ver-
fchoonen, fchoon linnen aau-
trekken , to Piift one*s jelf.
Verfchooning f. jparing,excafe ,
ßijt,
Verfchoonlijk, adj, excufabk,
Verfchot, n. dip ur fernem,
Verfchrikkelijk, adj, dreadful.
Verfchrikkelijkheid, J, dread»
fulnefs
Verfchrikken, y. to fright.
Vei fch rikking, /. jrighting,
V4.rfcbuilen, v. to fculk,
L 4