Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
746
VER.
•i i
VvTleiden, v. to feduce,^
Verleider, m. feducer»
Verleiding, f*[educing, fedaciion.
Verlengen, zie verlangen.
Verlenging, zie vcrlarging.
Verleppen , r. to wither , fade.
Verlet, n. lofs of time.
Verletten, y. to lofe tïtne.
Verlcuteren, v. tn trifte away.
Verlezen , v. to fift out.
Verlichten , y. to enlighten.
Verlichting,/, enlightening*
V^Jrliefd, adj. Ctamonred,
Verl tfcJheid, f, kehig in loye.
Varies, n, hfs, darncge.
'\'erlieven, y. io fall in love*
Verliezen, y. to lofe.-
Verligten , y. to Vghten, to eafc.
iüumb.ate,
Verli^ting,/. eafe, illurMnation.
Verinf, n, leave\ verlofbrief, m,
pafport,-
Verlokken, y. to entice, allure.
Verlokking, /• alluring,
Verlokfel, n, allurement.
Verloochenen, v, to deny.
Verloop, tts: verloop van tijd ,
procefs oj time; verloop van za
ken, detcy of bufmejs,
V.erloopen, y. to run away.
Verloren, adj, lofi, undone,
Vf floten , y. to cafi by lots,
Verlosfen, y. to deliver,
Verlosfer, m, deliverer,
Vtrlosfing, j, df/iver/ince, _
Verloven, y. to efpoufe,
Vt^rloving , /. ejpotifals,
Verluch'cn , y to air,
Verl.stigen , y. to delight.
Verlustiging,/, delight,
V^rma-k, m, pleajure , fport,
recreation,
V^ ruiaf-nbrief, m- moniiory h ttn
Vern^aard, adj. famous,
VoriPcardheid, f, revfwn.
Vermageren, y. to grow lean,
V^rmagerirg, ƒ. ur- wirg lean.
Vermaken , verCrellen , v, ti
repair , 10 nund; zich vermti
)<en, to dh.rt oie*s jAf \ ie
VE R.
doen, to divsrt one.
Vermanen, 1. to exhort; vei--
manen, to put in mind vf,
Vejraaning, ƒ exhortation; ver-
maning van koorts, gtudgiug-
cf an ague.
Vermeerderen , y. lo augment ,
increafe.
Vermeerdering, /. augmentation,
Vermeesceren , y. to conquer.
Vermelden, y. to mahe mention»
Vermelding, f. mentioning.
Vermengen, v, to mix.
Vermenging, /. mixtion.
Vermetel, ßrf/. temerarious, prew
fumptivus,
V^imetelheid, /. prefumptuous*
nefs.
Vermeten , as : zich vermeten , to
bjßß to attempt,
Vermijdelijk; adjM adv, avoid»-
able,
Vetmijdcn, y. to ßun, avoid,
Vermijd-ng, f, ß/unnirg.
Vermiljoen, m, vermH'ion,,
Verminderen, y. to leßgn»
Verm ndering , / leffening.
Verminken, y. to maim.
Verm nk ng, /. maiming,
Vernnslen , y. to wantf^ to.-)
mifs.
Vermits, adv, beeaufe,
Vermoedel'jk , aaj, apparent.
Vermoeden, y. to fujpe&.
Vermoeden, «. Juf pielen.
Vermoeid, adj, we&ried, tired,
fatigued
ermoeidheid, /. wecrinejsm
Vermoeijen y. to weary.
Vermoeiing,/, wearying.
Vermogen , v to be able.
Vermogen , n. abiliiy, ficulty j
de vermogens der ziel, the Ja'
CU Lies of the fotiU
Vermommen , v, to maßt,
Vermomm ng, f. majking,
Vermoojen, Z'e verfraaijen.
Vermoorden, y. to murder,
VermorfeJen, v. to cruß;,
Vermorfeling , f, crupang,.
ïuand vermaken, vejisaak aan Vcntu(t, ci//. mußy