Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ver.
Xtli.
245
Verijdelen, v. to fruftrate.
Verjaardag, ut, anriverfary.
Verjagen, V» to chafe away.
Verjaging,/ thafing away,
Vedaren, v. to renew one's birth
day.
Verjaring, f, anniverfiry.
Verjongen, v, to f>row younger
Verkeerdelijk, ady, wrongly.
Verkeerdheid,/, perverfenefs,
Vcrkecren, y. to pervert, turn
verkeeren, to frequent,converfe
Verkeering,/, converfativn.
Verken, «. hog, fwine; gelubd
verken, harrowhog; fpeen
verken, pl^i wild verken,
wild hoar; tjzerverken, porcu
ping ; verkerhoeier, w. fwine-
berd; verkenskot, n hogifty <
verkensvleesch, v, pork.
Verkerven, bederven, y. to fpoli
to miß ake,
Verk esbaar, verkieslijk, cdj
eligible, el Hhe.
Verkiezen, y to choofe, eU^,
Verkjez?r. m. chijfer, eleHör,
Vs' kie 7. ng , /. eh fiion , ch .fing
Verklaarder, m, explainer,
Verkivpeo» z e veckl kken.
Verklaren , y. to declare, ex-
plain
Verklariag, f, explication,
Verkleeden v, to c*iarg^ clothes,
Verkle nen, y to leß n, diminifli
Verkleining ,/ legening,
Verkleumdheid, f, numbnejs.
Verkleumen, y. to benumb.
Verklikken, verklappen, y. tobe
tray , inform.
Verklikker, m, informer.
Verkloeken,y.flj: zich verkloe-
ken, to embolden; iemand ver
kloeken, to oytrreach one.
Verknocht, adj, eonneäed,
Vt'rknochiheid, f, connexion.
Verkoelen , v, to cool, refreßi.
Verkoeling./ refreßment, cooling,
V<frkoken, v, to boil away.
Verkondigen, y. to pubupi.
Verkond %<et,proclaimer, declarer
Verkondiging, publication.
Verkoop, m, fale,
Verkoopbiar, adj, falahle.
Verkoop lag , m. day of fale,
Verkoopeo, y. t ) jell»
Verkooper, m, feller,
Verkooping, f, felling, jalu
Verkoren, adj, chojen, ele^ed.
Verkorten, y. to jhorten,
Verkorcer, m, abridger,
Verkortfchrift, v, jhort-hand wri^
ting.
Verkonfel, n, abridgement.
Verkouden, y« to grow cold, to
cat:h a cold,
Vefkoudheid, /, cold,
VerkracVen, y. to ravifk.
Verkrachter , m rayifher.
Verkracht ng, / ravtjhme'.t*
Verkreuken, y. to run,pie , rajjle*
Verkr jghaar, adf, attainable.
Verkrijgen, y, to obtain.
Verkrijging, /. obtaining.
Verkroppen , y. to filut, digefl.
Verkwikken, y. to refrejh,comJort^
Verkwikking, / rifrefh-nent.
Verkwikten, y. to fpend,to fquan»
der away.
Verkwister, w. fpendthrift,
Verlaauwcn, v. to grow cool.
VcTiagen, y. to V wer, debafe^
V;.Tlaging,/. lowering.
Verlakken, y. to varnifh.
Verlamd , adj, lamed.
Verlammen, y. tj Ume.
Verlangen, v, to lengthen; ver-
langen, ergens naar baken,
. to defi-e eagerly, t» long.
Verlanging, / lengthening.
Verlaten, y. to leave, abandon.
Verlating, / abandoning.
Verledigen, v. as: zich verledi-
gen, to be at leijure; ik kaa
m j riaar niet toe verledigen,
/ cart't find time for it,
Verleencn, v, to afford, grant,
Verleening, /. granting.
Verleeren, v, to unlearn.
Verlegen, aaf, at a loj^s.
Verlegenheid, f. difirejs
raj'sment.
Verle^Ken, y, to miflay*
^ 3