Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
veil.
Verdouwing, f. äigeßion.
Verdraagzaam, aaj. long fusering
Verdraagzaamheid, ƒ. forbearance.
Verdraa?zaamlijk, adj. meekly.
Verdraaidheid, ƒ. peryerfcnsrs.
Vcrdraaijen , v. to wreft , pervert,
y?rfl?fl ;z jnen arm verdraaijen,
to fpram or wrefl one's arm.
Verdraaij ng, f. wre/iingf/praining.
Verdrag, «. agreemsnt, treaty.
Verdragen , lijden , v. to fufer.
Verdraging, ƒ. enduring.
Verdreveling, m. outcaß.
Verdriet, n, trouble^ affli^hn.
Verdrietelijk, a's/, tediour,irkfome.
Verdrietelijkheid,/, tedioufnefs.
Verdrieten, v. to grow tedious^
Verdrietig, adf, tedious, unea/y
Verdrietigheid, y. wearifomenefs,
Verdrijven,v. tj driye awayiChnJe.
Verdrijving, /. ckafmg, expulßon.
Verdrinken, v, to oe drowned;
verdrinken, to fpendwith diitik'
ing.
Verdroegen, y, to dry away,
Vtrdrooging, ƒ. drying up.
Verdrukken, y. to opprejs.
Verdrukker, m, opprejfor.
Verdrukking,/, opp'tßon.
Verdruktheid , / opp-efed ßate.
Verdubbelen, v. to double.
Verduldig ,adj. lijk, adv,patient
Verduisteren , y. to darken, aim
Verduistering . f. darkening ; ver
duiftering der zon, eclipfe of
the fun.
Verduïcfchen, v. torende" in dutch,
to explain, to tranßate.
Verduitfch n^ , f. tranßuting in
dutch, interpretation.
Verdunnen, y. tu thii, liquify.
Verduren,v. to out laß,to wear cut,
Verdurin^i, f, perduration.
Verduwen, v. to digeß, concoSl.
Verduwing, ƒ. concoction.
Verdwaasd heid, f. infatuation.
Verdwalen, zie verdolen.
Verdwazen , y. to infatuate,
Verdwjnen, v. to yanilh, fade
Verdwijning, f. dif appear ance.
Veredelen, y. nobilitate.
VER.
m
Veredeling, /. nobilitation.
Vereenigen, y. to unite; de ver-
eenigde Nederlanden , the uni-
ted provinces,
Vereenigng, f. urion, junSthv.
Vereeren, y. to make prefent i
vereeren, eer aandoen, y. to
honour.
Vereering, f. gift, prefent.
Vereeuwigen, y. to perpetu.ue.
Vereeuwiging, f. ettrniüng.
VeretFenen, y. to adfufi, dear.
Veretf.nmg,f.a<ifHfling, clearinu
Vereifchen, y. to require, de>n:,nUm
VereifchiDg,/, regu'fition.
Verengen , y. to make' narrow.
Verergeren , y. tö grow worfe.
Verergering , f. depravation.
Veretteren, y. to fefler.
Verflaauwen, y. to faint. packen.
Verflaauwing, ƒ. abatement.
Verfoeijelijk, adj. detefiable.
Veifoeijen, y. to detefl, abhori
Verfoe iel, n. abomination.
Verfoelion , y. to foil.
Verfraaijen, verraooijen, y, tê
embdlifh
Verfrisichen , y. to refreffi*
Verfrislchng . f'. reftefhment.
Vergaan, r. to perifh, pafs awafm
Vergaderen, y. to gather, collect»
vergaderen , to affmble, meet.
Vergadering, ƒ. gathering, meet»
i"g> afj<.mbly., congregation.
Vergaderplaats, ƒ. meettng-pl:ce.
Vergallen, v. to break the gaiU
Vergankelijk, adj, petifhajle t
tranfitcry, fading uway
Vergankelijkheid, /. in/lability.
Vergapen, y. as: zich vergajjen,
to dote upon, to admire , to gaze
at; zijnen tijd vergapen, to
fp end ones time with gazing;t\c^
aau iets vergapen , to bc hurrnd
away bv any things
Vergeef-iik, adj. oardonablc.
Vergeeflijkheid,/, pardonalenefs*
Vergeefs, adv. tn vain.
VergeefbCh , adj. vain, ufelófs.
Vergelden, y. to rewardtTCcm*
i penf^,
L a