Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
VER.
Veer, (overvaarCj) w. ferrs.
Veertien,foufU&n\ veertien
fourteenth.
Veertig, A/orrv;veert!gfte/ör.'ttfM.
Veest, fzr.le , fart,
V^gcn , V t9 fwsep , w'^pe.
Veilig, aaj, fafe , fecure,
Veiiigen, v, to fiture,
Veiügheiü, f fecurity.
Veinzen . y. Co dijemhle.
Veinzer, m difembler.
Veinzer j, f, difftmulaiion*
Vel, n. fkin , pelt.
Veld 9 field , camp\ veldheer, w.
general; veldhoen . n, partrid-
ge; veldleger,« camp,army;
vMm}x\% , field'moufe; veld
flag, m, field-battle; veldflang,
ƒ. fieldfnake; veldftuk, n.
field-piece; yMtogi, m, cam
paign; veldiuig, n, warlike
infirwvents ; veldiuigrceester,
m, mafter of the ordnance.
Velerhande , adf. of many forts ,
various.
Vellen , y. to fell, cut down , c-fl
down, piont down;QQrsen boom
vellen, to fell a tree; een von
nis vellen , to pafs f ent ene e.
Veiltg, vliezig, fl/ay. membranous.
Venijn, n. venom , po'fon.
Venijnig, adj. poifonous.
Venizoen , n. venifon.
Venkel, f fennel,
Venfler. n, window.
Vent, m. fellow, rude fellow.
Vei ten , vel'en, v. to expofe tof ale.
Ver, verre, adv.-1 ar, a great w^y \
ver afgjlegen, remote; er
afgelegenheid, ƒ rtmuitnefs.
Veracht. adj. efpifed.
Verachtelijk , adj, comtemptible ,
defplcable,
Vc! achtel jkheid, f ^ilenAfs.
Verachten, v, t7 defpife, fcorn,
Verachtc, m. defpifer, condemner.
Vet achteren, - v tK. retard, delay,
Verachtering, f r-tarding
Verachtirg, f cor.ten.pt.
Veranderen, y. to change , alter.
Verandering,/»change, alteration.
VER.
241
Veranderlijk , adj, & adv, varia"
ble , chan^eahle , unßable,
Vcrand.:rl jkheid, ƒ. unflahkner ^
Verantwoordel jk, adj. accnw »
table y refponfible, anfwerahle.
Verantwoorden, v. to at.jW::y j-j* »
to jufiify , vindicate, ap logize,
Verancwoorder, m. jußißer,
VtMfintwoor Hng , f, apology t de^
fence, rindication.
Verarmen, v. to fnpnverifli.
Verarming , f, irnp^j^^erißimsm.
Verband,« 'bond, ebH/rction,tie;
ver band brief, m bond, inder.^
ture ; verband van eene wond,
dresftng of a wo'tnd.
Verbannen, v. to banifit.
Verbanning , f, banifummt.
Verbasteren, v, to degenerate^ t$
a ill iterate.
Verbastering, f. corruption, deget.
neration.
Verbasterd , adj: degenerate, de-
generated.
Verbazen, y.to aßonifh, Mght,
Verbazend, adj. ßupenduous.
Verbedden , v» to change beds»
Verbeeiden , v. to imagine,reprc4
fent.
Verbeelding, ƒ, reprefentatlon^
itnijgination.
Verbeiden, v. to wsit, tarry.
Verbeiding j zi^ vertoeving.
Verbergen, y. to hide-, conceal.
Verberging , f. hiding, conceaiit.g,
Verbeieraar, m mender, correBor,
Verbeteren , y. tomend, corfeä «
meliorate,
Veroeterhii's, n. houf ofcorf^ion,
VGxh^miT)^. f.amendment, corrtc»-
ton, melioration.
Veroeterlijk, adj. menda'^'e.
Verbeuren, y to .'oi'eit.
Verbeuring , verbeurdvcrkïa»
r S* f- forfeiting.
Verbeurte, / c-nfifr *\or,
Verbiddeiijb, adj exorable.
Verbidden, v. 10 lAiiutt. by be»
fetching , to prey ail mtrvaty*
Verb'dJmg. f. depnco-i'-p»
Verbieden , 1. r' fhrUi, prohibit.
A