Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
van.
vee.
I
I
ft
uurwijzer, fw, d\ol of a chcK
L'w, uwe,2?ror. thine ^ yours.
V A.
■'^fcaerel, rt. fweepingSm
^ Vaak, ady. of;en.
Vaak, ft. Peepinefs,
Vaa», ad}\ fallow.
Vaalheiii, f. fnllownefs.
Vaam , fathom.
V.,andel, n banner, ro/öüfj; Varensman, w. jwar^tfr.
vaandrager , vaandrig , «a. Vast, adj. lijk, ady, fure^ pm
enfiqn
volk , many of thofe people; via
from home ; vandaar
from thence; van hier, arf». fro-n
hence;vinim'r,adv,from whence.
Van, m,furna^ne.
Vangen , v. to catch.
Vangst, /. catch.
Var, OT. bullock.
Varen, n, farn.
Varen, V. to fail, to nayigate,
to fare.
Vaarbaar, adj, ncyigahle.
Vaardig, adj reaay.
Vaardigheid, ƒ. readintfs.
Vaars»f, heifer.
Vaartuig, n, boat, yeffeU
Vaarwater, n, nayigaole river.
Vaarwel, adv, farewell.
Vaatwerk, n, tuns, barrels,
Vacht, f. fleece.
Vadem, m. fathom.
Vader, m. father»
Vaderland, native country.
Vaderlander, m, patriot.
Vaderlijk, adj. Ujk, ady, fatherly,
Vaderfchap, n, fatherhoods
Vadz'g, adj. lazy»
Vagebond, w. vagabond.
Vagen, zie vegen.
>'ager, w. fwseper,
Va evuur, n. purgatory.
Vak , n. empty place.
Vakerig, adj, drowfy, fleepy,
Vakerifiheid. f drowfmefs,
Val fait, ruin ; val, trap lval-
brug, ƒ. draw'lridge; valdeur,
ƒ. trap door.
Valei, dal, / valley.
n^i, aaj. «jk, aav, jure,ji'm,
faß; vast geloof, firm belief.
Vasten, y. to fallen.
Vastendag , m, fafi-day.
Vasthouden, y, to hold faß.
Vastigheid, f, firmnefs.
Vastmaken , v. to fafien,
Vastftell ng, f, fettlement.
Vat, adv. hold; vac op iets krij-
gen , to get hold of a thing.
Vat, «. tun, barrel.
Vatbaar, ö.y/. capable, comprehend
fible, conceivable.
Vatten, v. to take,catch.apprehend,
gripe ; vatten , to comprehend.
Vechten , v. to fight.
Vechter, fmljter, m, fiinger.
Vechthaan, m. game-cock.
Vedel,/, fiddle.
Veder , veer , m feath tr; veder-
bed , u. feather-bed.
Vee I n. cattle; veehoeder j m.
herdfman.
Veeg , adj, fatal.
Veel, adj, lijk, adv, much, many ,
a great depl, abundance; veel
geld, much money.
Veelheid, j, mult'.tude, quantity,
abundance.
Veeljarig, adj, of many yeafs.
Veelmaal, aüy, many times.
Veelvuldig, adj. manifold.
VM\es,n,budget,mail,portmanteau.
Valk, m, falcon; valkejagt, /.
hawking. !
Vallen,v.^oM; vallende ziek-lVeelvuldigheid,/.
te, ƒ. fit, epilepfy. |Veelwijverij, /. poligamy,
Vaf^eep, ƒ. fall-rope, Veelzins, ady, many ways.
Valsch, adj, lijk, ady, falfe,
Valschheid, / falfenefs,
Yalftrik, m, fnare.
Veen. /. fen ; veenltnd , n, fen*-
ny land.
Veenig, adj, fenny,
\zxï,prep,o'ffromi veel dat Veer, «ie veder.