Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
UIT.
UUR.
239
UtTfnijden , y. to cut out,
Uitfpannen, y, to flretch out
paarden uiifpannen , to unteam
hmfer,
Uirfpanofng, f, (Iretching out
uitfpaDiiing, recreation, amu-
Cement,
Uicfpanfel, firmament,
Uitfpacten, y. to fpurt out,
Uitfpoelea, y. to rinfe.
Uitfporig, adj, extravagant,
U'tfporigheld, ƒ. extravagancy
Uitfpraak , f, utterance,
Ultfprelden, y. to fpread out,
U cfpreuUng, f, fpreading out,
Uitfpreken , y. to promunce,
U tfpruiten, y. to flioot up
Uitfprniting, f. piooting up,
Uitdaan, y. to fland out; uitftaan ,
verdragen , to endure,
üitftek, m.jutty^ balcony; bij uit
ftjk, exceedingly,
Uufteken, y. to excell; uitf^e
ken, even of oneven, to play
even or odd,
Uitftekendheid , f, excellency,
Uitftel, m, delay,
Uitftellen, y. to delay,
Uitftelling, f, delaying,
Uiftooten, y. to thrufi out,
Uitftorten , y, to pour out.
Ui ftr?kken, y. to extend .firetck.
Uiiftrooljen, y. to divtilge,
Uitftrooijer, m. divulger,
Uitftrooi ing,/, divulging,
Uiiftrooifcl, report,
U ttellen, y. to teil out,
U tteren, y, to pine away.
Uittreden, v, to ftip out.
Uittreding, f, jiepping out.
Ui trekken, y. to draw out,
Uittrekfel, n, abfiraS,
Uiivaagfel, n. jweepings,
U»ivaart, tn, funeral.
Uitval, m,fally.
Uitvallen , y. to fall out\ uitval-
len , to tally out.
Uitvaren, y. to jail out; uit-
varen , to inveigh, fcold,
Uitverkoopep, y. to feil of.
Uitverkoren , adj, choje, eleêt.
Uitvinden, y. to find out, invent.
Uitvinder, m, inventor,
U tvinding,/. invention,
Uitvindfel, n, device,
Uitvlieten, v, to ßream out.
Ut vlugt,/, evaßon , jubterfuge,
flift.
Uitvoer, w. exportation,
Utvoerder, m. exporter, exc'
cutor.
Uitvoeren, y. to execute, export.
Uitvoering, f, execution.
Uit vor fchen, y. to fearch out,
Uiiwaaijtn, r, to blow out,
Uitwaarts . adv, outward,
Uitwafemen , v, to evaporate,
Uitwafeming, f, evaporation.
Uitwatering,/, out let, ijfue.
Uitweg, m, evafion,
U tweid ng, /. digreffion,
Uit Arendig, adj, outward.
Uitwendigheid,/, outward fhew.
Uitwerken, y. to werk out,finißt.
Uitwerker, m. eftäor.
Uitwerking ,f,w:>rking out, effeSl,
Uitwerpen, v. to cafl out,
Uicwerpfel, n, out-caßtng,
U twinnen , v, to gain , get; Ie-
mand in regten uitwinnen, ta
carry the \;aufe; uitwinnen,
moeiie uitwinnen, to fpare
pains or fouble,
Uitwisfchen, y. to blot out,
U t wis fch ng, f, blotting out,
U twisfelun , y. to exchange.
Uitwringen, y. to wreft out,
Ui£2eBden , v. to fend out,
U.r2etten,y ro jet out; uitzet*
ten , to put oß.
Uitzien , y. to hok out; er wU
uitzien, to look welt.
Uitziften , v, to fijt otu,
Uitzigt, n,projpeä, view.
Uitzinnig, adj, lijk, adv, mad.
Uitzinnigheid, f, madnjfs.
Uitzoeken, v, tofeek out, chufe.
Uitzonderen , y. to ftngle out.
Uitzondering, /. exception, ex»
cufe.
Uur, n, hour; nurgla», n,
hour'glafs i uurwerk,», clock;
r