Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
uit.
%
tTicliam , w» cape 9 potnt of land.
Uithangbord , w. fign.
Uitheemsch, adf foretgn; uit
heemfche troepen, foreign for
ces , or t70ops.
Uithoek , m. ontward corner , e
point of land,
U thongeren , v. to famtflu
TJithongeiing, ƒ. fïairvirg.
Ultiioorcn, v.öf. iemand uithoo-
ren , to pump one.
Uithouden, v. to keep out, toJJiut
'OU.-9 to hold out, to continue
fleadfajï.
Uithuwelijken, v. to givè in mar-
ruige.
Uiting, f. Uttering,
Uitjagen , v. to drive out, chafe ,
to expel,
Uitjaging, f, driving out^ ex-
pul fion.
Uitjouwen5 V. to hifs at, to hifs
out, to ridicule.
Uitkiezen, v to ckoofeout,tofeledi.
Uitkijk 9 m, profpeè.
Uitkippen, v. to piek out.
Uitkleeden, v. ro undrefs, to Jlrip,
Uitkomst, f, comtng*forth, iffuf
Uitkookfel, n, decokion,
Uitkoopen 9 v. to huy of,
Uitlander, m foreigner,
Uitlandigheid, ƒ► perigrination,
Uitlandscht adj, outlandifi.
Uitlaten, r. to let out, omit;
uit.
Uitnemen , v. to take out.
Uitnemend, adj, excellent,
U enemendheid, f, excellency.
Uitneming, /. taking out,
Uitnoodiging, f. invitation,
Uitperfen, y, to prefs out,
Uitperßng , f, fgueezing out,
Uicplu'zen, y, to piek out, to
fifc one.
Uitpuilen, y. to fwell,
U tpuilendheid,/. fwelling.
Uitputten, v, to draw dryy to
empty, exkauß,
Uitregten, y, to per farm.
Uitreiken , y, to reach out.
Uitrekenen, y, to compute.
U'troep, m, out^cry.
Uitroeper, m, cryer,
'Jitroeping^ f, crying out,
Uitroeijen, v, to extirpate^ era»
dia te,
Uitroeijing, f, extirpation.
Uitrukken, y, to pull out.
Uitrukking , f, pulling out.
Uitrusten, V to rcfi out,repofe\
uitrusten , to equip,
Ü'nrustmg , f, fitting out, equip'
ping,
UitCcheiden, v. to leave off, to
ceafe.
Uiefchelden , v. to fcold at, to
call one names*
Uitfchieten, y, to ßoot out, to
lanch out.
uitlaten, zich over iets uit-Uitfchot, n, trafh,
laten, to drop, to let /Zj/p/owtf, Uitfchrappen, y, to raze out.
thing in converfation
Uitlating, f, owtfion.
Uitleg, m, explication.
Uitleggen, v, to lay out.
Uitlegger, m. expounder.
Uitlegging, f, expofttion.
Uitlezen, v, to read out.
Uitlokken, y, to entice.
Uitmergelen, y, to exhaufl.
Uitmeten, y, to meafure out.
Uitmunten, y, to excell,
Uitmuntend, adj, eminent^ ex*
cellenU
Uitmuntendheid, ƒ. excellency,
üitmunung, ƒ. excelling.
iUitfchrapping, ƒ. razing out,
jUitfchrijven, y, to write out,
Uitfchrijving, /. writing out i
uitfchrijving, als van eenen be-
dedag, prefcript for a prayer
day,
U tfchudden, y, to fiiake out,
U tdaan , v. to heat out, to firike
out; beuzelachtige taaluiiHaan,
to hlurt out idle chat,
Uitflag, m, ijjue, events uitllag
op het vel, pimples,
Uitfl jten, n, to wear out»
Uitflijting, f, wearing out.
Uitfluiten, y. to fiiat out.