Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
UIT.
UIT.
•37
Uitblüven , y. to flay o/tt,
UUblusfchen, y, to quench^ f«»
tinguifli»
Uitboenen , v. to tuh out,
Uitooezemiog, f, ejaculation.
Uitbotten, v. to but foith,
Uithratkfeï, n, yomit, that which
is vofoited up^
Uitbraken , v. to yomit up,
Uttbraking, f, vom'iing up.
Uitbranding, f, a refining by burn'
ing.
Uitbreiden, v. toenlarge^to fprtad"
out.
Uitbreiding, ƒ, enlarging.
Uitbreken, y, to break out.
Uitbroeden, y, to hatch out,
Utibroeding , f, hatching out,}
Ultbroedfel, m brood,
UitdMgbrief, m, challenge,
tJitdagen, y, to challenge, def^>
Uitdager, m» challenger.
Uitdaging , f, challenge.
Uit lampen, y, to evaporate.
Uitdamp ngj f, evaporation.
Uitdeelen , y. to fhare out, to dis-
tribute, difpen/e,
Uitdeeler, m, d'tfpenPer,
Uitdecling, f, aiflribution, divi
dead.
Uitdoen, y, to put cut, to blot out,
to cancel » to raze out,
Uitdooven, y, to exiinguifh,
Uitdoov ng, f, extinguipiing,
Uitdosfchen , oprchikken , y, ti,
adorn, to trick up.
Uitdragen, y, to carry out.
Uitdrukkelijk, adv, expreffive.
Uitdrukken, uitperfen, v.
prefs out, to jqueeze oar; uit-
drukken, uiten, to txpreJs,to
vttcr.
Uitdrukking, f, fqueezing out,
expreffion.
Uiteifchen, uitdagen, y, to
challenge, dtfy-
Uiten, z.e uitdrukken.
Uiterlijk, adu outward; uiterlijlf,
ady, outwarJtv; uiterlijk aan-
ftaande maandag, next morMy
at far the fl.
Uitermate, adv, exceedingly,
Uiteirte, adV' utmoft, utter ; ten
uiteifte, tn the utmofl,
Uiterfle, n, extreme, extremity;
op het uiterfle liggen, to beat
the point of death.
Uitgaan, y. to go out, to go a*
broad, to go forth ; hij is U't-
gegaan, he is gone out, he is
gone abroad.
Uitgalmen , y, to found forth,
refound,
Uitgaiming, /, founding forth*
Uitgang, m, out^going, going
forth, outlet, alfo the end ^
iffue, pirlod, exit, death; hij
had eenen zwaren uitgang, he
died a hard d^oth.
Uitgave, ƒ. expence, difpurftvg.
Uitgelaten, exceffive, extra"
yagant; uitgelaten van vreug-
de , overjoyed.
U tpelezen, adf, choice, fele&.
Uitdrager, m* he that carries out Uitgenomen, adj, except, fave
a thihg, upholfiertr , one that
deals in fecond'hand goods.
hon\holding furniture ^c,
Uiidraa jen, y. to wind out,
Uitdr jven, v. to drive out.
Uitdrijving, f, expulfion.
Uitdrinken, y. to drink out, v
dfink of; een gla$ uitdrinken,
to dnnk out a glafs ^ to empty t
glafs,
Uitdroogen, y. to dry away, ti
wither.
Uitdruipen, y, t9 drop out.
adj, firetched out.
Uitgiftrekt ,
extended,
Uifgeftrektheid , f, extenfion , ex*
tenfivenefs.
Uitgeven, y, to give nut; eea
boek uitgeven, to publifii a
hook,
U tgezonderd, adf, excepted, ex*
eluded»
Uitgieten, y, to pour out.
Uitgieting out, efafiow.
Uithalen, y. to fetch out, to pui
êut. to draw out.