Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

23Ö
T WL
ii

twaalftal , m> dozen»
Twee , adj, t-j/o; tweede, fecond;
ten tweede , fecondly; tweeder
bande, tweederlei, of two forti
iw/o ld; tweegevecht, n,durl
tweehoofdig, adj, two^headeu'.
twecjang , adj, of two years:
tweeklank, m. found of two yovf
els; tweeklinker , diphth .ng ;
tweelicht, n, twilight; twee-
njaal, twee reizen , ady, t)v:ce^
two titKis i tweeman ^ m-
duumvir; tweeliüg , m, f-^ln i
tweezins. adv. ambiguous;
tw.-efnijóend, a^j, tvo edged ;
tweevoudig, tweewerf, adj.
t<^'ofoli. tJificf,
Tweebak , befchuit, «. bifk t.
Tweedra^t, f, dif cord, dif agree*
niert , contention.
Tweernen, twijnen, y, twine,
twiß, ^
Twijfel, m, doubt.
Twijfelaar, m, doubter,
Twijfeiac^^tig, adj, 'foubtful,
Twijfelachugheid, ƒ. douhtfulnefs,
Twi felen, v. to doubt.
Twijfeling, ƒ. douht. douHhg,
Twijfelmoedig, adf unfttled in
mind, defp^iring.
Twijfelmoedigheid , f, difpair,
Twiifelzinnig , adj^ full of doubts,
Twljnder, m, twiner» throßer.
Twijnen, y, to twine, twiß,
Twijnmolen , m, throßers mi l.
Twintig.rwr/^yjt wint :gmaal, twer?'
ty times; iv/inügite, twentieth.
Twivt, m,ßrife, debate, coiten-,
tion , conteß . quarrel., difpute ;
twistgieri«, aaj, HVrIous; twist
gierigheid, f, IHigioufnefs 5
iwistmaker m. contentiousp?T
fon^ fvmenter of quarrels;
twistftoker , m, make^bate;
twistziek, aaj, quarrelfome;
twistzucht , f» qnarrelCime hu
mour; twistzuchtig, twistachtig,
ad), contentious.
Twisten, y. to quarrelt ßrive.
Twister, w. quurteller,contender
Ü1T,
U.
r Jipron. thee, you; UE , uwe
^ edeih. your worjhip.
Uije , f, onion.
Ujjer , m, udier,
(71, m, owl; hij il een regre
uil, he is a filly fellow ; een
uitje vangen, een flaapje ne-
men , tu tike a Uiip, to gtt a
little flup.
Uit, prep,tut,fo'th; uitgaan,
go vut ,togo füith , to goabroad;
uit liefde, out of toye ; uit het
lid , outofjoir-t, uit den weg ,
out of the way i ajide; u t het
hu s, out of doors, out of the
houfa ,Gkrocd; uit hstgebruk,
out of ufe , Oht ( f fajhion ; out
of date ; uit zijnen adem, out of
breath; uitermate , out of^ or
beyond mtaCure ,exceeding; uit
eene begeerte, out of a deftre ,
from a dejire; ut gunst, by
favour; uit joks, in jejl ;
mij zelven,/row myown accord^
uit eene gewoonte, by rite;
u t den naam van, in the name
of; u:t zijn, to be vut ; hij
is uit, heisbut;\iQX. is uit mij nen
zin, it is out of my mïnd;
brieven uit het leger, letters
/row t/ie army; ut al mijne
magÇit wHh all my power ; uit
oorzaak van , beeaufe of ; uit
hoofde van, on account vf, be^
eatife; uiikrachte van, byyirtue
of 9 uit wat oorzaak,
whütfore, why fo,
Uitadenaen, y, to breathe out.
Uitbannen , y, to banifh,
Uitbarften, y, to burfl f rth ^ to
break for th borst uit in lag-
chen , he burfl out iito laugh.
ter; zij borst in tranen uit,
fis burjl into t^ars.
Üubarfting, f, burfling forth,
breakirg fojth.
Uitbazuinen , y to founi forth ,
trumpct foTth, toblaze ubroad.
.Uitblazen, y, to blow out.