Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ li

ti

331
tog.

I
i
h

t l
Toeter, WinJet of a korn* i
Ti^ être den, v. to fiep tu approach.(
Toifedng, /. accejfion, ap-
proach.
Toets, rn.effay, touch, tefl, trial,
toetsfteen, m» touch'floue»
Toetfen> y* to tryy touch, examine*
Toevaï j oi. caje , accident, fymp^
torn»
Toevalïen, y. to hefalL
Toevallig,accidentai, cafual
Toevalligheid, /. cafnality,
Too vat ten j v. to fnatch, lay holà of
Toeven, zich ergens opaouden.
V, to tarry ; flay.
Toeverlaat, w, rccourfe, refuge,
fauBuary, fuccour»
Toevertrouwen, r. to entrufl, -
' Toew ng, ƒ. tarryitg, flayin^,
loevloed, CT. CO- fluencc t refont»
ToevUigt, rr. refuge recouffe,
Toevoe^fen, y to a join, io adà.
Toevoer, m, fupply of p}oyrfio.'..
Toevoeren, v- to carry uuto,
Tcevouvven , y. to fata up.
Toevriezen , v io fr^ ze up,
Tt'ewcnken, r. to heckon to.
Tof wijzen, r. to ur f c".te \ tot-
wiizen , to adjudge, afftgn,
Toezef,ejenj y. to fat up,
ToezegeUng, f, fealinü up.
Toe zeggen to pron ife , engage,
Tcezcggirg , ƒ. p om-fe.
Toezenden , v, to fer.d to,
Toeztn, toekijken, v. to look
up jft, to behola; foezren , toe
zigt hebben, loloAto, toover
fee.
Toeziener, fp?Hator, hehoh
d f, ovetf-er , inCpsdiuT,
Toezigt. m regard, care,
'Ï.Kc{,fflpp:r, ^
To^it, m, tap fiitton, voyage;
- t. ,;îoverz.e , \oyage, or expe
diiion bcyvnd fca ; de togtvande
deur . tht Windih.t coma thro^
the door; togten , driften,
fafft-jn ; zijne togten bedwiu
gen , to rtfrtrln ont's paffionx ;
tOfcigat, n. ycia-hole ; togtpaar-
den, n, ho fes jor ca^rïage ia
TOO.
an army,
Togiitf, ' windig , arif. wfndv.;
togtfg worden , to go to rut ;
eene togtlge merr.e, a mare-
thit is hor fing,
Tcgtigheid , f w ndinefs,
Togtje, n, jaunt ^ tnpy ramble
in the country.
Tol, fchaitingen ,ƒ trihute . toll;
tolgelden, mon^y] lol,
(zeker fpeeltuig,) m. t^p,
tolhuis, n, cufi'-Ti'h'ufi; tol-
vrij , adf, fcnt f/ee, duty-free.
Tolk, m. Interpreter,
Tollenaar , toll-dat her er ^ puhlican.
Tombe, ƒ. tomb , monu^usnt.
Ton . f. tun , barrd, buoy.
Tondel, tonder, f, tindcr ; ton-
deldoosje, n. tinder'box.
Tong, ƒ ton;^ue; lastertong,
flanderer ; 0>fent0Dg, neatt»
torgue; tong, f)le (a fißi");
tongriem,/, tongtU'ftring,
Tonijn, m, tur.ny, (ji targe fifh.)
Totmen, y. t-- tun up, to barrel up,
Tooiien,o{-fch;kken, y. toadorn,
Tooifel, n, ornament.
Toom, m, hridle; iemand in toom
houden, lo refrain one; loora-
zeel, n, hrldle-rein,
Toomeloos, ad licet iious,
Toomelcoshc id , f. iic^i.iioUjnefs,
Toornen, in oomen,v. to bridle.
Toon m. tune; lo^n au ten looQ
ftasn . to be expcf d to publiek
yiew; ten toon ftelien, to tx*
pofe to yitw.
Toonbaar, adj fit ƒ) ie ßiwed,
Toontank , m, counter,
T'ionbeèld « mud^l.
Toonbiooden, n, ß-.w leayest
Tocneel, r„ ihtaire ftage ;t00'
neelfpel, n. ft.:ge-piay; too»
neclfpeldichter, n, fta^^ewi'
ttr; toonee fpeler, tooneel*
libt, fia;:.'plycry aëh-r; too»
neelfpetlfter, /. aänfs; too-
neelllük, n. aramat'-tk ptece,
Toonen , y, to piiw. daionfirf.te,
iToouer , n% ßivwtr ; ge-
i UeCt te bitakn aan tooner
m