Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOB.
TOE.
a3r
Toedoen, v. to add, to join unto,
to piut y to make clofe i door
toedoen, hy hii ai'iybyhis means
Toeei^jcnen, y, to appropriate.
attribute
To-gang, m, aceefs,
Toegankeli.k , approachable,
Toegefel jk, adj, indulgent.
Toegeven, v. to give way, to
give unto the bargain.
Toegevendheid, f, yiddingneft
indulgence.
Toegift, n, vintageoverplus,
Toeh>oren ,v. to hearken , to give
ear unto.
Toehoorder, m. auditor.
Toejuichen, to (hout at,to apphufe.
Toeiuicier, m, applauder,
Toejuicoing, / applaufe.
Toeknikken, v to beckon unto.
Toekneopen, v. to button, to tie
Toekomen, roebehooren, v. to
belong^orpsrtain unto; dat boek
komt mi) toe, that books belongs
to me, or is mine.
Toekomend, adj. future; in hei
toekomende, in time to come
in future times.
Toekomst, f, coming to,
Toekruid, n, herbs belonging to
a jallad.
Toelaten, v. to permit, fuffer
tolerate.
ToeUtmg, ƒ. permitting ', n ei
zi'ne toelating, with his leave.
Toeleg intent, de/ign.
Toeleggen a)s ecn luik, v. to
jhut, to cover.
Toeloop » m, re fort, concourfe
confluence,
Toeluls eren, v. to hearken to
to liften to.
Toe;uivtering, f, hearkening unto,
liftening to.
Toemaat, ƒ, overplus,
Toemetfclen, toe ^u en , y, n
vfall up.
Toen , adv. then , when; wear wa*
hij toen? where was he th^h
toen ik daar was, when I was
there; toen ter tijd, at that time.
Totm^'ca ^m. fur name, nickname.
Toeneiging,/. inclination,
roenem.n, v, to increafe, to
augment,
ToQnmifiM,adv, then, at that time,
Toepakken, v. pack,
Toepasfelijk, adj, applicable,
roepasffn, v, to app y,
Toepasfing, f. application.
Toereiken, v, to reach, to hand
forih.
Toerekenen« v. to impute, to
lay to one*s charge.
Toerekening, f, imputation.
Toeroepen, v. to call to, to (Ir.ut to.
Toerusten, y. to make readv ,
to prepare , fur nipt, injtruci;
(chepen toerusten of uitrus*
ten , [Q fit out pr'-ps.
Toerusting, f preparing, fetting
out; toerustr.g, toeftel, m,
preparation, equipage,
Toefchikken , V. lodireSiunto, to
addrefs,
Toefchr jven , v. to afcribe,
Toefchrij ving , f, afcribing, aitri^
button,
Toefchaiven, v. to draw clofe.
Toe flaan, v to ftrike, to clap up ,
tofhut By knocking ; eenen koop
totflaaii, to ftrike, or clap up
a bargain.
Toe fluiten , v, to piut up, to lock
ck.fe.
Foe fl uiting , f, locking up,
Toefpijkerea , v. to nail up,
Toefpijs, f differt.
Toeft a an , toelaten, v, to permit,
allo-.v, to ajfent to, to agree to,
Toeftand, m. flite, condition,
Tf>eftel, m. preparation, furniture,
I oeflellen s v, to prepare, furnifh,
ccntrive,
Toeftemmen , v. to confent, affent,
foeftemming, f, confent, affent,
roeftooten . y. to fhut bypuj/iing ,
or thrufling
Tjeftoppen, y, to flop up.
Toetakelen , y, to fit out, equip,
jToetcllen, y, to tell to,
i Toeten, y, to blow a horn»