Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
il

fi
a30
TIN.
T'jdetijk , adj, temporal.
Tijdig, adj, tifti>'iy y jeafonable.
Tijd gheid, ƒ. Iea{c.nah:er.efs,
Ti'diglijk , adj. feajonaUy, timely,
betimes, early-
Tijgen, zich begeven, v, to
betake onê s felf\^ teeg naar huis,
/ went home.
Tijger, w. tiger.
Tijgerin, ƒ. tigrefs.
Tijk , n, tick ^bed-tick', tijkwever,
m. iick^weavtr.
Tijloos, /• yellow daffodil, crow-
bill.
Tijm, /'. thyme.
Tijtel, m, litle; tijtelblad, ti.
title pagt,
T k , /. pat, touch.
Tikken, v. to pc.t, tr^ touch flight ^y;
tikken als e^n uurwcik, 'tc
click as a watch.
Til, f, lift; met eene til, at
one lift,
Tilbaar, adj, that wh'-ch may h
lifted; tilbare goederen, mo
reahle goods.
Tillen, v. to lift.
Timmeren, v. tc build ; een huij
timmeren, to build a houfe,
Timmergereedfchap. n,carpeiner'*&
toiols ; timmerjiout, n, timber.
Timmering, ƒ, building.
Timmerman, m, carptuter; t m
mermansbaas , meeste«' tim-
merman , mcifter • carpenttr ;
timmerman.'knecht , journey
man.CüTp-r.ter,
Ti^timerwe-f. f,carperiiei*syard'-.
Ichcepttimmerwerf , dry
dockyard; timmerwerk , n. car
^enter^s work.
Tin, n. tin, pewter; tinasch, ƒ
putty; tinnegieter, m pcwterfr.
Tin, van tin, adj. of ptwter;
een t'ntien lepel. a pewte-, fp'.ou
een rii.ncn fchotel, a ptwte^
d-^fli.
Tinre , opperfte trars, ƒ, battle-
merit, pinnacle; de tinne van
het flot, the battlements of the
TOE.
, the pinnacle of the temple.
Tint, viijntinc, f, tint, a jor tof
Spznlpi w:ne,
Tiucelen, fli!<k'''ren ,v.to fpark'e ,
de flerren ciijtolcn, th. ftart
fparkle; tinrelon , pjik'^elen
van koude y^ith coU ,
to be bejiumb'^d,
TiBteliog, fparkling y tingUng^
benumbling.
Tip, n\ tip; op het tipje des
doods, at the point of dea!,h,
T ran, owjrgeland , m, tyrant.
Tirannig. ddi. hjk, adv, lyraiuicaU
Tiranoij, f, tyranny,
T tel, m. title.
Tobbe ^ ku p , ƒ. tub.
Tobben, v, to tamper, trudge,
focix, cdy. as doe het i ch,
pray do it; als het toch we-
zen moet, ifit mufl, necas b^,
wj kunnen het toch niet v or-
komen, y/e can by no means
prevtnt it
Tod,/, rag, ßut; voddenen
todden, ragf and tatters,
Toe,pr<?p. to; bij gingnaarheni
toe, hcwent to him; naar huis
toe, homeward; het is darr
toe gekomen, it is come to
tha: piuh j het ftaat mij toe, it
becomes me, it is9!,y dtily; toe*
gc-notcn , fliut clofe; ïs de deur
toe ? w the door fliut P öoc bet
boek toe , ßrti the book; toe-
water, frczin water.
Toebehooren - y. jo belorg unto,^
10 tppertain ; het behoort mij
toe, it btUfigi to me,
Toebehooren, n. opparttnance,
furniiure.
Toebereiden, y, to prepare,
Toehe'e dfels, preparatiyes,
Toebetrouwen ., y to truft.
Toebijten, toefnaauwen ,v,lo bite
at. to upbraid.
Toebinden , y, to bird clofe,
Toi'hinding, f clofe binding,
T'.)eb''erficn , y. cor,tribute, f pply»
foedtkken, v, to cover.
caftle, de tinne des tempels,^Toedienen, y^ to mit^ifier unto.

mm