Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
TEV,
TIJ a
aap
ß. tin hoai; tentijzer, ftu
geons probe.
T«pei, m, tiippU
Ter,prep.as^ev ;tct regterhand
at the right hand; icr zijde
taan , to withdraw j ter dood,
to death i ter dood gaan , to be
ted to death, to meet death,
Teregtftel ing , ƒ. trial.
Teren, beteren , v. to tar, to do
over with tar y teren, wegteren,
towäßeaway;xttcT\, wegteren*
to feaß ;in «ene herberg teren ,
to ieaftat an inn jzijn geld ver-
teren, to fpsnd one's money,
Terig, adj, tarred.
Teling, f, digeflion,
fpend.ng.
Tering , f, confun p ion.
Tergen , v. to provoke , incenjt,
irritate, to kindle wrath,
Terjjer, m, provoker.
Terging, f, provoking.
Termijn , gezette tijd, m, term, a
fet time.
Ternederzetting ,f, establijhment,
fettle ment.
Terpentin,/, turpentine,
Terftond, ady* pre ft; nily, imme-
diately
Terug, adv. backward; terug
kom f, / return.
Terw jl, eo,^j, whilft.
Test, f, earthen ßrepot.
Testament, n. teßamerj ; he: oude
testament, the old teftament;
testament. uiterfte w 1, ia(:
will; zijn testament maken,
to make one's will; testament
maker, m tef'tator,
TtXi, adj 'doue,hy.
Teug,rfr. tt;gA?;eeneteug biers,
a draught of beer ; frooie teu
gen drinken, to drink great
draughts,
, m,b*fdle',éiixï teugel vie
ren, to let hofe the reins, to give
the bi /i- eivtway to \oofenejs
Teugelen , beteugelen, y. to bridle.
to refrain,
Teveut, te gelijk,at once.
tog& ner.
Tevredenheid, ƒ. cor.tentednsfs,
Teweten, namelijk, ady, to"
. wit, viz.
Thee. /, tfa; theeboel, B liea-
tea ; thee drinken , to drink tea ;
theebos, J, tea-box; thee-
goed , theegeree<lfchap, n.t.a^
furniture', theeketel, m, tea*
kettle,
Tien, teen, f, wieker,
Tien , ten , tiendaagfche , ad;,
of ten day; c'cnde, the tentn ;
tienden, lythes ; tiendcrhande ,
tienderlei, often forts; tien
jarig of ten years; tienmaa',
tien reizen, ten times, tenfold.
Tier, /. thriviKg; die plant
heeft geen üer, that pLar.t
does not thrive well; zij had
daar geen tier, pie could noS
thrive in that place.
Tieren, v. to thrive; dat gewas
liercdaar heel wel, that plant
th iy*s very well th're ; het wi|
met hem niet tieren , h sbw
finefs will not thrive, or he ci.n-
not thriye; tieren, razen,
to make a noife , to turmoil.
T erif , adj, thriving, healthy,
prffperous; ee'n tierig ge was,
a thrivipg plant,
Tieri{;heid, f, thriving ft ate ,
heoltr.inefs,
Tigchel, /». brickx tigchelbak-
ker , m. ht ick-maker; t g-
cheloven m, brim-ki.n.
T j m, tide; met het tij afzakken ,
to gu on with the tide,
Tiid, m.time, feafon; kerktijd ,
church-time, hoogtijd, veftiy .l ;
t'yAheuxi, f. period of time; t.<d*
genoot m, contemporary ; tijd-
re^ister n, chron- logical tabl^;
tijdrekenaar, m, chronologift;
ti drekcning,/ chronology, ti,d-
flip, m period, point of time;
tijdverdrijf, tijdkorting , n,
pa/time, diverpun , recreation ,
anutfementi tijdverlies, fl. lofs
oJ iime.