Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i

tELi
n V
I
/ /
iontradtff,
TeaenQjieUer, rtt- gah/ayer.
Tegerftjan, to wiihftand, reftft
(jpp> ft
Tegenllellcn , v. to oppofe fto fet
againft.
Tcgcnfteller, m. oppofer.
Teger.ftilling, f. counter-diftihc-
tion» oppofition.
Te;;enftetnmen, V. to vote againft,
Tfgenftortten, y» to pttjh, or hit
agairft.
Tegenftreven, v. io ftrive again ft ^
to oppofe.
Tegenfttevcr, m. opp'^fef, cd
verf ary.
Tegeoftrevlng yf*ftriving againft,
opp'-/g: ion 4
ÏL»f.enftfijd , m, fighting, or ftriv
irig againft, oppofition»
Tegenrtrijden, y.tofight,orfiri
•>e againfl.
TtgemlfijUer, m, adverfary»
Tegenftrijdig. adj, contraiid-
ory,
Ttfgènftrijdigheid, /, contraiiffion.
Tegenvoecers, -w» antipodes.
Tegenweer , j. defence
Tegenwerpen, y. to o^jeB.
Tegeflwcrper, m (hfecfor.
Tegenwerping, / ol^eöiion,
Tegenwijjt, n. counter pol fe.
Tegenwigtig , sdj, able to counter-
balta nee
Tegenwi!, f. contrary will.
Tegenwind , m contrary vrind.
Tegenwoordig , adj, pref ent,
Tei»enwoord=gheid, ƒ prtfehte,
Tegenwoordiglijk, ady* for the
pref ent.
Teger.worftelen, y. to wrefile
a gain a.
Tegenworfteline , f. reluSfancy.
Tcjicnzegging, f, pahfay^rj;^.
Tegeczn, m.a'j'ipa'hy , a%effi n
Teisteren, y. ioabuj't, wearyy har-
rafs.
Teks, m, text, IXengerheid'. f flendtrnefs,
Tel, ui , m, :aie , number ; bij den Tenietdoening , ƒ. arnihilation.
lel verkoopen,the tale. Tent, f unt\ tentenroaker,
^ üd^, numerahlc, ' m, untnxaker i umfcbuitj«,
TEN.
Telen, v. to beget, engtuder, ge-»
nerate, procreate.
Teler, m. Uegttter . procreat<r.
Teling, j. b^^eitii.g. procreation :
het werk der teling , the ucl of
procreation,
TeleurfteiUijg, f. disappointment*
Telg, f, twig, bough.
Teljoor , n trench.r.
Telkens, ady. üt any time.
Telkunst, f, arithmctiks.
Tellen , y* to tell, number, com*
pute.
Teller, m, teller, one that num*
bers , numberer , computer.
Telpaard , m. ambling horfe.
Tembaar* adj, tameable, which
may be tamedé
Temen , y to fpeak very {lowly or
tedioufy, to whine.
Temer, m.one that fpeakse.xtrst»
ordinary (low.
Temmen, y. to tame.
Temmer, m, tamer.
Temm ng , f, taming.
Tempeest, verfchrikkelijk onwe*
der , n tempest.
Tempel, m. temple; icmpelfchen-
derij, facrilege^
Temperen, v. to aVay.
Tempering, f, allaying.
Ten ,prep, at, to; ten huize van ,
at the houfe if; ten hove, ut
coMfi; ten hoogfte, a thehulf
efry ten laatfte, at laii, finaU
ly; ten uiterfte . a: the utmofl,
ten verzotke van hem , at his
requefi ; ten einde , to the end ;
in order to; ten grave da-
len, to defcrnd in the graved
ten tijde van, in the time oj;
ten eerfte , firjily , firfi of all;
ten tweede, ftcondly ; ten dee-
le , partly; tien ten honderd ,
ten per cent; ten naasten bij ,
clmoR.
Tenger, adj, thin, fender.