Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
STß.
S T I.
221
lb naar den kroon fteken,
to pretend, or lav daim to the
crown, alfo»to vie with; diep in
fchuld fteken, to be d epiy iu
debt; zich in fchulien fteken,
to run in debt, de keel affte
ken, t^ cut the throat.
Steking, ƒ. flinging , thrusting,
ft'cking.
SteJ, m place, order; op ziinen ftel
zijn , to be in order, or in its pro
p^.r place,
Stcl, n, fet; een ftel printen,
a fit cf prints.
Sreltn, y, lo fleal, ro'u
Steler , m thiet.
S:eliaadje, /, jc'folding f(.r work
men»
Stellen , v. tofet, ßate . place^put;
iets in orde ftöllen, to fet a
thing in order; op vrije voeten
ftellen, to fet at liberty, eene
vraag ftellen, to flate a qutjlion;
ftel de zaak dus^p»; the cafe thus
Stelling, f, prop(fliion, fyflem.
Stelpen, ftempen, y, to ßanch
flop; het bloed ftelpen, to ßcp
the blood,
Steiping, ƒ» flanching»
Stelfel, geftel,« fet; een ftelfd
zilver werk, Ö fet of flly er plate.
Stelt, ƒ. fliU; op ftelten gaan , to
go upon ßilts.
Stem , ĥ voice, vote ; zi'ne ftem
geven , to give on^^^s voice.
Stemleiding, f. leaair.g <f tht
voice, modulation ; ftemval, ƒ
cadence ; ftemverhtlTing , /
raifing of the voice •
Stemmen, y. to vote; ftemmende,
fteden. towns that have a right
to vote in the conventicn oJ tht
flates.
Stemmig, adj, grave, folii.
Stemmigheid, /. gravity,
Stemmiglijk, adv. gravely.
Stemming, f, voting,
Stempel, m, flamp, making iron ;
ftempeMag, mark, jiamp,
Stempen, zie ftelpen.
Steng ,ƒ., petihi de fteng
op cenen mast, the topmafl.
Stengel, m, flalk.
Stenen, kreunen, v. to groan;
zij fteent van pijn, pie groans
tor pain.
Ster, zie (tar.
Sterfbed, u. dying-bed.
Sterfelijk, adf, niortul,
Scerfeliikhe d, /• mortality, mor-
tal condition.
Sterfte, ƒ. mortality; daar was
eene groote fterfte io *t leper .
there was a gieat mortality.. «J
the army.
Sterk ♦ a-tj, liik , adv.flrong, firm,
fubjlantial.
Sterken, v. to (Irengthcn,
Sterkheid, /. flrungnefs,
Scerk ng , ƒ flrengthening.
Sterkte, ƒ. flrength, firmnefs,
fteikte, ve-ting,/or/y ,
or forttflid place,
S.tervel.ng, n,, mortal', arme fter-
veiiogen, poer mortals.
Sterven, v, to die.
Steun . fff. flay , fupport.
Steunen, v. to flay fuppcrtt
Steun ng, f, fupporting.
Sceunfel, n, fupport, flay,
>teur, m. flurgeon,
Sievtl. laars, ƒ boot; een paar
ftevels, a pair cf boots,
Steven, as: de voorfteven, de acl)^
teifteven van een fch p, the
ptow ot flern of a fh.p.
Stevenen, zeilen ,r. toJaii;to di-
re li the jh'p*s courfe.
Stevig, ar], flanch, fliady.
Stevigheid, f, flanchnefs, flif»
nefsfleadinefs,
St cht, n. diccefe; het fticht van U-
trecht, th! diocefe of Utrecnt,
Stichtelijk , adj edifying.
Stichten, v,to found, è«/tó}eene
ftad ft ch;cn , to jour.d, vr
bu'ld a city, alfo to edijy.
Stichter, m, fiunder, builder^
infïitutor, auiher.
Stichting , f, founving , edify'ngt
Stiefbroeder , m, flepbiather;
K 3
m