Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
5LO. SLU. ai3
the cupcmary foption,
Sleuren, y. to trail, draggle.
Slcmet, m, key; deutelbioetn,
J* primrofe; fleutelbos,
bunch of keys; fleucelgat, n.
key hi/Ie»
Slibb'^ren, v, to pip, •
«rtbberig, adj, jlippery,
SI'jk. n, dirty mire,
Shjkerig, adj, dirty a miry..
Slijm, /. flime.
Slijmachtig, adj. flimy,
Slijmighe d, ftimynefs.
Slijpen, V- to whet., grind; eeil mes
-fliipen, to grind a knife,
Slijpbord, n, knife-board.
Slijper, m, grinder.
Slijpfteen. m, grir.dPone,
SI jtachc g, zie fleetsch.
Slijten, y, to wear ou; flijten
m het klein verkoopen, tc
retail,
SI jter, m, retailer,
SJljt ng. f, wearing out; flijting,
verkoopirg in hot klein, fell
ing by retail.
Slikken, v. to fwaflêw.
Slim, adj, bad; dim, loos, adj.
fly , cunning; flimme vent,
fly blcde.
Slimheid, f. badnefs,
Sliinm ghe d , ƒ, curn'ngnefs,
Siindkoik, m. yghirl pool
Slinger . m, fli\g ; (linger van een
uurwerk , pendulum of a clock.
Slingeraar, m, fi nger,
Slingeren, y. /o flingercn ,
wapperen, y,'to Pumber,
het fchip flingerJe bijster,jsiuimcring,/. (lumbering,
the piip wastofled about cxceed 'siuimerkoorts, f, lethargy,
ingly, I SI nip, as ter flu p, under--
Slip, /. fkWty lappet; flip kr»j-| hai.d ^ in huggeimugger,
gen, flip vangen, to cT^/^r/n Sluipdeur,/. hidden door,
nothing, to meet with a rtf- S uipen, y,to fneaki weg Üaipcn p
pulfe, j to fntak away.
Slippen, y. to flip; voorbij flip-SlHiper, m- fne a king fellow,
pen, to flip uway; de tijd ^Sluiphoek, w. fluiphol, «.
Apt voorbij, the time flips t** cre^p in.
Sloep, f, fhaltop , fioop*
Slof, adj, carelefs, negligent; een
flof vrottwmensch., a carelefs
woman.
Slof V f. old flipper.
Sloffen, V. to draggle with flippers^
floffen, verflofTen « to negleB,
Slofheid, flollifiheid, ƒ. cartlefs-
nefs, negligence, negleü.
Slokdarm, m, glutton,
S'okken , v. to fwullow.
Slokker, m. Twalluwer,
Slommer , flommering,/, cumber
lumber.
Slons , f. flnt, trollop.
Sloof, ƒ. drudge.
Sloop, f. piti w-bear,
Sloopen , V. to demoUpi,
Sloot , f, ditch,
Sl-^oven , y. to toil, to work hard,
s op , fteegje) dat niet dooigaat,
f, biind alley.
Slordig, ai^. Ijk, adv. flutiifh,
fiO\erily, bad, ugly,
Slordighe-d , f. flovenlin^fs.
Slot ^ n. lock ; flot, n. concluftcn^
flnt, kasteel, n. caple; flote-
maker, m. k ck fmiih ; flot •
haak, n. picklock; flotvon*
nis, n, dtfi itiye fentence^
conclufion.
Sluijer , m, fcarf, ytlL
SMiik, adj. ihii, lank,
Sluikcr, m. fviuggler.
Sill ker j , ƒ". fmngz'ing,
Sluinieraar, m. flumbersr,
Sluimerachrig, adj, drowfjm
awoy.
Slisfen , y. zie beflisfen,
Slobberen 9 y» to fip up.
Sluiping, f.fneakingaway, eyafton.
Sluis» f. Puice.
Sluitboom, m, bar; fluitmand
i
/1