Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCtï.
wegfchoppen , v. to kick away ;
iemind van de trappen fchop
pen , to kickone Jown jlairs.
Schor, adj. hoarje, karpi, een
fch r geluid, a harpi found.
Schoren , ftutten, v. to prop to
fnore up
Schorheid,/ hoarfenefs, ha^ finefs
Schorpioen , m, fcorpion.
Schors, ƒ bark,
Schorfen , ophouden, v. to jus
pend: delay; iemand in zijn
ambt fchorfen, to jufpsnd on
from hls office,
Schorfing , /. fufpei (ion, defay .
ceffa:iorr ; wapenfchorfing ,
trucs.
Schort . /. apron ; fchorteldoek ,
«i. li'nen cpron.
Schorten, haperen, v. toaiU want\
vat fchorc haar? what ail
her ? wat fchorc er aan ? wJiat
is the matter ?.
Schot, n. wainfcpt f partition;
fchot, varkenskot, ». Ao^r-y?^,
Schotel; m, difh.
Schotsch, adj, Corry ,hafe,
Schoifchrift, n, libel, lampoon.
Schouder,w. fhoulder, fchouder-
blad, n- fhoulder'bladt; het ge
weer op fchouder, fhuulder
ynur mufket.
Schout, m. baillif, ffierif; fchout
bij nacht, m, rear-admiraU
Schouw, pont, /. ferry boat j
ponton; fchouw, toezigt, in»
fp<&ion»
Schouwburg, m, theatre, pUy
houfe.
Schouwen, V. to take infptBlion,
to furyey, to itifpeS; fchou
wen, ayo^d.
Schouwplaats, f. amphitheatrt \
fchou wfpel, n, publick fh< w,
fptHacle , flage-ploy ; fchouw
fpeler , m, flage-playet ;
fchouwtooneel, n» fiage.
Schraag , f. fïanchion, treftle ,f1ay,
fuppott.
^ Jcljraal. adj. fierder , lean, thin ;
Cclkaal bier, fmall beer; eene
SCH.
209
fchra'e keuken, a poor kit.
Chen; eene fchrale lucht,« ary
and jharp oir,
Schaaalbeid, /. thinnefs , drynefs.
Schraap, m. f cratch, atfo reyri'
mand,
Scbraapfcl. n, fcropings.
Schraapzucht, /. cuvetoufnefs.
Schraapzuchtig, ady, coyetous.
Schrabben, y. io f cratch.
Schragen , v. to flay , fupport.
Schrammen, y. lo fcracih with a
pin or nail.
Schrander , adj, Tjk, witly, ingC'
ni'ius.
Schranderheid, f. wit
Schranfen, v, to eat eag'r^y,
Schranfer, m. s^reedy fa der.
Schrap, gereed , ady in a ready,
foflure; fchrap ftaan , to fiand
in a reaify poflure.
Schrapen, y. to fcrape; fchrapen
en rapen, to prog for riches.
Schraper, m, fcraper.
Schrappen, y, to fcratch.
Schrede, / jiride, geometrical
flride,
SCI ireef,/. line, flroke \ dat gaat
buiten de fchreef, that pcfj^s
the bounds, or is exorbitant;
fchreef, f, flit, chink, cleft, i ift.
Schreeuw , m,/kriek, cry.
Schreeuwen,.y. to cry, bawl.
Schreeuwer, m. cryer, noify.
fellow.
Schreeuwiög, f. crying, bailing»
yociferation.
Schreijen, y. to cry, weep.
Schrift, n. writing, wnt\ htt
fchrift, the fcripiure; fchrift-
geleerde, m, fcribe,one that
it well yet fed in fcripture'y
fchriftgeleerdheid, f. experien*
ce in the fcripture ; fcbrlftm»*
tig, adj. fcfiptural.
Schiiftelijk, adj. by writing»
Schriftuur , f, fcripture.
Schriftuurlijk , adj, fcriptural.
Schrijden , y. to flraddle
Schrijdellngs, adv, a df^.raddeé.
Schrijding., f, firaddling,.
tfl-if.-'iti'-to