Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao8~
sen.
SGHi
rays,
SchittcrinjT, /. ßining^, glittering.
Schob, fchub, f, f'cale; vrsch-
fchubben , fijh fcales.
Schobbejak, fchobbert, fzz/c«/
y at let,
S>chocijen, v. to put on pioes ;
fchoeijen» met hout behoor-
den , to line with wood.
Schoen , ƒ, fhoe; een paar fchoe
nen, a pair of ßoes; dans-
fchoenen, pumps; fchoenlap-
per, m, cobler; (ehoenma
feer, m, ßoemak'er; fchoen-
ricm , /. fhoc'latchet.
Schoffeerder, m, ravipier.
Schoffel, fchop , /. (IioveU
Schollblen, voortfchuiven, v,
Schoffbren, v. torayißi, to deflo*
Srhoffering, /, rayifkment, rape.
Schoft, het vierde deel van eenen
dag , n, the foti> th pirt of a auy ;
hij werkt vijf fchoft daa^s,
k' wnrks fifi <-n hi tirs a day\
e-jn fchoft wepks , a qunter of
a days y^otk; Ichoft (fchouder
van een paard,) pioulder of
a Ärsr/i;; fchofuïjd m. labourei^s
lunihidn time; ^m, fcoun-
drell, jackanapes.
Schok , lloot, m. bounce, flwck.
Schokken, botfen,.v.<o jkock^ to
bounce.
Schol, ƒ. plaice,
Schomraelen, V. to ßake.
Schenk, been , n, bone.
Schoof, n, jheaf; tot fchoven
binden , to bin<i up in ßeaves,
Schooijen, v. to go a hegging,
Scljooijer, m, btggcr.
School, f, fchool; kOMfchooi,
bont din s^^fchool; hooge fchool
uniyerfity, academy; fcholer,
m. fcolarn fohrol h.y ; fchool-
makker, m, fchochfel'owi
fchoolmeester, m, f-hotl mas-
ter \ Jchoolmeesterachtig, adj,
pedantic; fchoolvos, m, pe
dsnt.
Schoolsch, fcholajlick.
Schoon, adfi cleany handfome,
pure , beautiful , jine ; fchoon
water, clean water ; een fchoon
hemd, eene fchoo-
ne vrouw, a fair or beautiful
woman ; O:lioon weder , fair
or fine weather; Tchoone woor-
den , fair words.
Schoon , alhoewel, conj though
fchoon hij 't zegt, though he
fays it ; fchoon genomen ,
fuppofe, grant it to be jo.
Schoonheid, ƒ. cleaunefsjairnejs,
finenefs, beauty; fchoonma-
ken, V. to cleanfe,
Schoonfcbijnend, adj, fpecious,
haying a fair plow , pi au»
fible, fair-looking,
Schoonte, ƒ. beatity , fairtefs.
Schoonvader , m, father in law;
fchoonbToeder,ffj.f'r:.//j5; in hw;
fchoondoctiter , f, da ghter in
law; fchoonmoeder, / mother
in law; Schoonzuster, f, fifter
in lui9:
fi oor , ftut, m,prop ,fiav . piore.
Schooi (leen, m, chimney; fchoor-
fteenp jp , /, funnel of a
chimney.
Schoorvoeten , y, as ; fchoorvoe-
tende iets doen, to be back'
ward, to ufe great precaution ,
to be loth in doing a thing.
Schoot, m. lop, bofom; voor-
fchoot, rpron; in den fchool
der kerk, in the bofom of the
^-chnrch; Abrahams fchoot,
Mrahanf^s bofom; fchoot, ihe
fheexs ; de fchoot van het groo-
te zeil, the main flieets ; den
fchool vieren, to veer the
pieets; fchoot, fcheuti /??«»r.
Schootsvel, n, leathern apron,
Schooverze I. n, main-fait,
Schup, f, fcorp-, fpade , poyel;
fchop fchoptouw, fwing; fchop,
een ftoot mer (*er voet. Kick;
een-fchop voor htt get geven,
to giye a kick in the breech.
Schoppen-, y,. to kick , fpurn%