Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc FL
SC sr.
205
Scheikunst, chymijiry.
Schel, little bell; tafelfchel,
table-bell.
Schel, ndv. fhrill, fonorous ; eene
fcn-I/e ftem , a Jhrill yuice
Schelden, v. to fcoli, rail, revile'y
op iemand fcheiden, to rail at
one; kwijifclielden, to acquit,
difcharge.
Scheldnaam . m, reproachful
tame, nick name; fcheldwoor
den, m, abufiye language, foul
wyrds.
Sclielen , verfchelèn, v. to differ ;
het fcheeit veel, it differs much ;
het fcheelt mij niet, it does net
concern me, fche!en, to ail,,
want; wat fcheelt haar ? what
ails ha ?
Schellen , bellen, v. to ring, to pull
the bell.
Schelling, f. piilling.
Scljelm , m, rugu^, yillain.
Schelmachtig, adj. Hjk, ady, yil,
lainoupy, roguiffily.
Schelmeiij, ƒ roguery,
Schelmsch, adj, ytllainous.
Schelm ftuk , ». yilhinvus deed ,
heinous crime.
Schelp^ /. fhell; fchelpachtg,
adj. pielly; fchelpvisch,
haddvck, whiting
Schemeravond , m, tw ilight, to
wards evening
Schemeren, y, to grow dim, to
dazzle^ to bedazzled; het doet
mijn gezigt fchemeren, it dims
my fight , it dazzles me \ mijne
oogen fchemeren, my eyes
grow dim,
Scherpering, ƒ. dazzling.
Schemerlicht, n, dim light,, or
falfe light,
ScheEdhrok, m, virulent fande^
rer.
Schenddaad, f. enormous
lation . atrociout deed,
Schenddicht, n. lampoon.
Schenden, v* to vwlnte, viciare,
defih, fpoil; de wetten fchen
den,, to violate the lav^s; etn^
maagd fchenden, to deflroy^.
to deflower a virgin ; vrouwen
fchenden, to commit a rape-;
een boek fchenden, to fpoit a
book; fchenden, lasteren, to
revile.
Schender, m violator; vrouwen»
fchender, rayipier of women.
Schending, fchenderij, f, viola"
tion ; ftraatfchenderij, the as*
faulting of people in the ßreets,
Schendfchrift, n, libel,
Schenkel, m, fhank,
schenken , v, to fill a glafs, or
cup, to pour ; fchenken , be*
fchenken , to give, to pre fent i
iemand iets fchtnken, to pre*
fent one with fomething,.
Schenker , in. cvp»bearer , one
that waits at table; fchenker,
m, donor.
Schennis, f, violation , raps.
Schep, n, fpoonful, ladlcftill.
Schepel, n, buptel.
Schepen, m, magiprate, fome
what like an alderman; fcbi-
pensbank;,/- bench of aldei*
men.
Schepen , y, to ßip, embark.
Schepnet, n, net with a handle,
m. Scheppen, v, to draw with a pail ^
or to take out with a bowl,
fcoop, ladle, or jpoon; water
uit eenen put fcheppen , to draw
water oat of a lucht fchep-
pen , to take air; moed fchep-
pen, io pluck up one's courage,
to take courage; hoop fchep«
pen, to conceive hopes; fchep-
pen , voortbrengen, to create.
Schepper, m, creator; God is
de fchepper van alUs, God is
the creator of all things.
Schepping, /. creation,.
Schepter, m, fcepire.
Scheren v. as, den gek metiemand
fcheren, to niuke a foci of one y
to fioi one, to feer, to jeß\
fcheert.gij den gek met mi-?
yr,u mike a fool of me 9
chercn» tu fhear, to fhave; fcha<)-
I 7
ViO