Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLL
BUarednefSy oogen-Ioop, or.
Blear-eyed-, druip-oogig; adj\
Blear-eyednefs, oogenlooping,
To bleat, bitten , y.
Bleating, geblaat, n.
To bleed, bloeden, y*
To bleed one, iemand aderlaten.
Bleeding, bloeding, bloedlating,
ƒ. ; topopth€bUedingy\\^{h\oQ
den itempen, Helpen.
Blemifli, vleK, fmet^klad) fchtnd
vlek,/.; a blemipt of credit, eene
eerrooving; naamfchending«
To blemipt, befmeiten, bevlek-
ken , fchenden, y. ; blemipied
in reputation, ^efchandvlckt,
gefcbonden.
To blench, krimpen, v.
To blend, mengen, y.
To bfefs, zegenen , loven, y*; to
blefs 6od, God loven.
Blight, verzenging, kwade
lucht, /
Blind, blind, adj, lijk, ady,
B'ihd of one eye, een-oogig, flrf/
Blind flair-cafe , donkere trap, w.
Blind-born, blindt^eboren, adj,^
ftark-blind, poneblind, fteke-
bltnd; pur blind, ilikziende,
bijziende.
A blind, blinddoek; to play at
blindmaa*s blindemannetje
fpelen.
To blind, verblinden, blind ma-
ken , V.
Blindfold, blindelings , adv.
To blindfold, de oogen verblin
den, blind doeken, v.
Blindly, blindeli k , adv,
Blinduefs, blindheid, verblind
heid, f.
To blink, gluren, pmkoogen,
ghmroogen, v.
Blinker , gluur oof», pink-oog , n,
^/fTf,gelukzaligheid, vreugde,/.
Blifsfnl, gelukzalig, adi,
BlifsfulneCs, gelukzaligheid, /.
Blifler, blatr, trekpleister, ƒ.
To blifter, tot eene blatr trek
ken, y.
^npcringp blau-crekking*/;
BLO.
4J
Bufferingphiper, blaar trekkend ,
pleifter, /.
nupeting heat, brandende hitte,
eene ontüeking.
Blith ^^blithfome, blij, verheugd,
vrolijk, adj,
Blithly, blijdeliik, öiy.
Biithnefs, blithfomenefs, vroIiilW
heid, blijheid,/.
To bloat, opzwellen, v.
Bloatednesf, opzwelling, /.
Block, blok, m.
To block in (luiten, blokke-
ren ,.y
To block up the paffaggy den wej
lluiten-
To block up a towtty eene ftad
blokkeren.
Blockade, blokkade,influiting ,/.
Blokhead, botterik, domoor,
domme ezel. m,
Block'houfe, blokhuis,
Bluckipi, bot, plomp , dom , adj,
Blockipily • op eene lompe wij-
ze , ady,
Blockipineft, hothM , domheid,
plompheid , /.
Bhmary, fmelt»oven, w.
liltod, bloed, n.
Gore of blood, geronnen Moed;
to let blood, bloed-laten; bhod^
Aoi^n^, fpeurhond,brak, bloed*
hond; blood warm, bloedlaauw;
blood fucker, egel, bloedzuiger;
blood- thifpy , bloed - dorftig ;
blood pied, bloed-ftorting; Hood»
pot, bloedigheid in 't oog;
blond-pudding, bloed beuling.
To blood, bloedlaten , doen bloe»
den, y.
Bloodlejs, bloedeloos, edj,
Blu-:.dy, bloedig, bloedgierig, adj.
bloedgieriglijk, adv.
Bloody fight, bloedig gevecht.
Bloody-pux , roode loop,
^/oo<^:K/f//ow.bIoeddorllii;n-.«i$ch.
Bloodied, bebloed.
Bloodily, blocdiglijk, cdv.
Bloodyprinciplei , bloeddoiftig
van aard.
Bkfody minded f bloedgierig, bUcd*