Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVE.
pa a.
187
OtfertoH'gheid,/". fuperfluity.
Overtreden, v. to transg^efsi]
Overtreder, m. tranjgrèfor»
O vert red ng , f, tranjgrefton,
OvertrefTelijk, adf. exceedingly,
. excellently.
Overtreffelijkheld, ƒ. excellency.
Overtreffen, v. to exceed, pafs,
exceU
Overtrekken, y, to draw or pafs
oyer, to coyer*
Overtrokkeor, adj, drawn oyer ,
covered*
Overtuigen, y.\to convince ^ per
fuade.
Overtuiging,/, convi^on*
Overvaart, f, ferry*
Overval, n, furfetu
Overvallen , y, to feize upon , to
furprize, overtake, overthrow \
de avond overviel mij, the
night overtook me.
Overvaren, y* to pafs over hy
water*
Overvl egen, v, to fty oyer.
Overvloed, m, abundance, Jlore ,
pUnty,
Overvloedig , «i/.Jijk, ady. abun-
dant, plentiful.
Overvloedigheid, f, pienteoufnefs,
plentifulnefs.
Overvleeijen, y, to abound, to
overflow.
Overvoeren, y, to carry over.
Overvoering, f, carrying over,
transpotiing.
Overwegen, y, to ponder, con-
fider , wjgh,
O verweid gen, y, to overcome by
force, overmatch, overpower*
Overweldiger, m. conqueror.
Overweldig ng , ƒ. overcoming b^
force , conqueff.
Overwelven, y, to vault.
Overwerken , v. to v;ork tuo much,
or too hard,
Overwerpen, y, tv cfï over,
Overwigt, n, over weight,
Ov.Twigtig, adj, weighing more
t 'ai is due.
Overwinnaar, m, conqueror»
Overwinnen , y. to overcome,
fubdu'y cnquer.
Overwinning, /. viSinry.
Oi?«rwmreren, v. to winter,
0«/er2eesch , adj, beyond f^a', hij
komt van overzee, he comes
from beyond fea*
O verzeggen , y. to tell again y to
repeat, report.
Overzenden, y. to tranfmit.
Overzetten, met eene fchuit,
of fchouw, vwo carryover with
a ferryboat i overzetten, ver*
talen, to tranflate,
Overzetter, m, tranfjator.
Overzetting, ƒ. tranjlation.
Overzien, v. tojook oyer, to oyer*
fee, review,
Overziener, m. overfeer, reviewer,
Overziening, f, looking over,
overfeeing.
Overzijde , f. the other fide of the
way, or the other fide of ths
watef,
Overzulks, ady* therefore,
PA.
Daai, m, old fellow,^ ^
A paaljen, te vreden (lellen , v,
to foot he; iemand met woorden
paaijen , to blind one with fair
words, • )
?iz\,m,pofl, pile, alfo a limit,
bound; palen inflaan, to ram
in piles; paalgeld, n* money
paid for the harbouring of flips
tj keep the pile-work in oréer;
paalfteen, m, bound, limit;
paalwerk, n. pilework.
Paap , m. priefl,
Paapsch, adj, popifli.
Paar, ». pair, couple; een paar
fchoenen of kou fen , a pair of
fhoes, or ftockings ; een paar
eijeren, a coaple of eggs; dat
zal n.g een paar worden »
it witl\ be a match one time or
other*
Paard, n, hnrfe,fle€d ; een koets*
.paard, a coach^horfe; eentrek^