Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
if
K !
i
tS6
OVE.
ran from one ftde to the other \
overloopen, overvloeijen, to
run over, to overflow i de ri-
vier loopt over hare boorden,
/ e river overflows » or runs over
its banks.
Overtooper, w. defer ter.
Overloop ng, ƒ. running oyer ^
running away from one^s colours,
defertion.
Overloven, v. to over-rate,
O verloving, ƒ. over-rating.
Overluid, ady. aloud.
Overmaat, f, oyer'msafure, fur-
plus; overmaat van droefheids
excefs of forrow.
Overmaken, v, to remit, or fend
money to one.
Overmannen, v, to over-match,
to conquer by force cf men,
Overmatg, a .f. li-k, ady, ex-
ceeding, fu.paffir.g.
Overmeesteren , v, to get the het»
ter of one, to overpower.
Overmeten, v, to fill up the
meafure abnye what is due,
Oveim ts , adv, becauje.
Overmoed, m, prefumptuousnefs.
Overmoedig, prefuwptuous,
arrogant.
Overmorgen , adj, the day after
to morrow ; bet-overmorgen,
two days after to morrow.
Overnachten , y, to abide, or flay
the whole night,
Overnatuurlijk, ady. fnpernatural.
Overnemen, v to take over.
Overpe nzen, v, to refleSi,
Overpeinzing j f. pondering^
Overreden, y, to perfuade, to
convince by reafoning.
Overreding,/, perfuafton^ con-
vision.
Overreiken, v, to reach over.
©verrekenen, y, to reckon again.
Overrijden, v. to ride oyer,
Overrok-, m, upper'coat, great
coat, furtout.
Overrompelen , y. to farprrfe ,
to invade fuddenly,
Oveiroropeling,./, furprtfe^ fud*
ove.
den invofion,
Overfchaduwen, y. to overfhadov;»
Overfchattcn, y. to over ra.e.
Overfchieten, y. to remain.
Oveifchikken, v, to fend oven
Overlchot, n, remainder, remains ,
remnant, refidtie.
Overfchreeuwen, v. to cry aloud.
Overfchrijden , r- to flride o\er,
over-top , exceed,
O ver fchrijven , y, to copy,
Overfchrijver, m. cop^jî,
Overflaan, voorbijgaan , y. to [kip
over, pafs hy, omit; ik heb dat
overgeflagec, I fkipt that over i'
overQaan , rekening maken ,
to calculate , to guefs, to make a
calculât i'jn,
Overflsg, m gucfs, calculation,
C0mpu!ation,ejiiff^ate^tenQno\CY»
flü^ maken, to make a compu-
tation.
Overfpeelfter, f. adulterefs,
Overfpel, n. adultery ; overfpel
bedrijven, to commit adultery*
Overfpeler, m, aàuUerer.
Overftaag^ ady, tacking a'bouti
een fchip overftaag fmi)ten
to tack about a Jhip.
Overftappen , v. to ftep over,
Overfte,w,cA(<^ overfte der pries«-
teren , cAitf/pfie^v overlie , m%
fuperior^ officer, captairs^ go*
vernor ^ prefident, lieutenant^
deputy, overfte der lijfwacht,
captain of the lifiguard; veld-
overfte, general,
Overfteken, overvaren, y. to^
pafs over hy fli pping,
Overftelpen , î. /o overwhelm,
Overftemmen, v. to prevail upon
by majority of votes.
Overftrijken , y. to rub over, t<h
a*ioint over again.
Ovc'rftroomen, y, to overflow,
Overftrooa.ing, /. overflowiag,
i'tundalioH.
Overtal, n, furplus, excedent.
Overiogt, m, paffing oyer, paffage.
Overtollig , adj, lijk, ady, fuftt*
fluouf,.