Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
, fol
ove.
Overgave, f furnnder.
Oi'f rfjevt-n, v to furrender
give ovsr , to giye up; to yield,
to rtfign.
Overhalen, v. to fetch over, ti.
bring o%er\ met eene pont of
fchouw overhalen, to feriy
o-vei ; met Hemmen over
balen, v. to carry it with l
plufülity of yotes,
Overhalcr , m, ferry-man.
Overhand, f the upper-hand, the
better, yiäory, de overhand
verkr jgeij, to get the day
Overhandigen, y, to deliyer.
Overhands, by turnt, alter*
natiyety.
Overheen, preU, oyer \ overheen
ftsppen , to ftep oycr,
O crheerd , adj* fubjuf^ated,
Overheeien, y, to Jubjugaie,
Overheer n^;, /, fubjugation.
Overheerlijk , adj, moß glorious,
Overheerfchen, v. to overrule,
to predominate,
Ovërlieerfching, ƒ, over^ruliog.
Overheid, ƒ. magißrates.
Overhellen, v to oyernang, to beno
another way,
Overhoeks, ady, awry.
Overhoop , ady. in a heap, in a
huddle, in a hurry, in confufion,
twnultuoufly; overhoop wer
pen , to put, or throyv in a heap',
alles ligt overhoop, all is in
confufion,
Overhooren, y, to hear oyer,
O vethouden , r. to re ferye, retain
Overig, adj rema'^ing; 'c geen
overig is, what remains; het
overige, the remainder.
Overjarig, adj, paß a year old.
Overiilen, r. to furprife.
Overijling,/, furprife.
Overkant, overzijde, m, the other
fide of a riyer, or ßreet,
Oveikoken, y, to boil oyeri
Overkomen, y, to come over, to
pifs over; overkomen, te bo
ven komen, to >yercome, fnr
OVE.
185
mount
overkomen
beurt vallen. tobefall,oyertake
hem is een groot ongeluk over-
gekomen , a gnat mifchief has
oefallenhim; wackomiu over?
what ails you ? what is thi m af-
ter with you ?
verkomst , f, coming oyer,
arrival.
Overladen, y, to overload, to
oyerburthen, overcharge, fur»
charge; de maag overladen,
to overload the flomach.
Overlading, / overcharging.
Overlast, m. importunity, trouble ,
tnfolence ; overlast doea, to im-
portune, pejler.
Overlaten , v, to tranfmit, reJign;
h j heeft zijne plaats aan zijnen
broeder overgelaten, ke ..jx
reftgoed his place to »'tis brother..
Overleden, a*lf, deceafed, de*
fundi; haar overledene man,
her deceafed hufband; de/»r
wereld overleden departed
this life,
Ovcrieêr, n, the upper •leather of
a flioe, vamp.
Overleg , «. conjideration, delibe-
ration , judgment; na een rijp
overleg, after a mature delibc'
ration.
Overleggen, overwegen, v. to
conftder, deliberate, to think on ,
to examine.
Overlegging, /, cogitation, ima-*
ginetion, thought.
Overleven, y, to outlive.
Overleveren, y, to deliyer, to
hand a thing down,
Overieveriog, /• delivery, tredi-
tion ; gegrond op de overle-
veringen der menfchen, joun^-
ded on the traditions of men.
Overlezen, v. to read oyer.
Overlijden , v, to diceafe , to de*
part this life , to die; ik was bij
haar ovcrl.jden, I was at her
departure.
Overloop, 02 running oyer, alfo
a place to run over,
te Omloopen, y, to run oyer y to