Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIT.
BLA.

M'fch broom, berken bezem-, m,
Bird, vogel, m,\ a bird of game.
jagtvogcl ; a Newgatembird ,
galgevogel, galgebrok ; bird
-BitUr , bitter, adj,; bitterworas ,
bittere, bitfe, of vinnige woor*
den.
Bitterly, bitterliik, adv.
cage , vogelkooi ; bird*call,\Bitternefs, bitterheid, f.
vogelfluit; birdkeeper^ voge!
bonder; bird-catcher, vogel
vanger; WriTj uejl, vogel-nest;
hirdneji, wild carrot, wilde
daukus, vogel nest; hird-lime ,
vogel-lijm ; birding , vogel
vangst; bird- net, vogel net 5
bird piece , vo,;el roer.
Eirgander, wilde gans, m,
jfi/V^A, dragf, geboorte,/.; two
atabirth eene dragt;
a new birth, eene nieuwe ge
boorte, wedergeboorte; an un»
timely bhth,tent misdragt, on
tijdige geboorte; the ajter*
. birth, de nageboorte.
Birth-day, geboorte dag, ver-
jaardag, m.
Birth-place, geboorte plaats, /•
Birth'right, %e\3Qoxie regt,
To be/ect, in tweeJn deelen.
Bipiop, bisfchop, opziener, m,;
arch'hipiop, aartsbisfchop.
Bi/hnpping, bisfcbopmaking, be-
vesLif^ing, /.
Bipioprick^ bisdom, n*
Bifk, foep, nat.
Bijffxthle, fchrikkeljaar, n.
Bit, beet, f* ftnk, n,; never a bit,
Diet een beet, met een zier;
by bits, bij beetjes, ftukswijs;
wffam; a little hit .eea beetje;
the bit of a bridle,bit van een'
toom; to bit a hotfé, ecn paard
het bid in den mond doen.
Bitch, teef, /
Bitch fox, het wijfje van eenen
vos; the lining of a bitch, het
befpringen eener teef.
Bite , fchalkerij, loopje.
Bite, beet, m, kap, m.
To bite, bijten, knagen, fner
pea, v.; to bite 0^, afbijten.
Biter, bi'ter, m.
Bitingly, bit&lijk , ady,
Biitacli, kompas lade, /.
vo-
Buter'fweet, hitter-zoet.
Bittern, butoor, (zekere
gel.) 01.
Bitumen ,goden^li3m, n.
Bituminous, lijm-acht'g, zwavel-«
achtig, ad}.
Bizarre , wonderlijk, grillig , adj»
Blab, fnapper, m langtong ,/.; tf
common blab , labbekak.
To blab out., uitlappen, fnappen»
fnatercn, v.
ßtabber lips, dikke lippen.
Black, zwart, adj.; äblack deed,
eene gmwzame daad; a black
day, een rampzalige dag; the
black letter, de duitfche drak*
letter; black is /AV day i wee u I
to put on black, zich in't zwart
V^lseden ',black and blue, bont en
blaauw\coal'black, kool zwart»
Black-buried, ter helle gevaren^
the black art, de zwarte kunst.
Black berry, braim, of kraakbc*
zie,
Black bird, meerle, /.
Black-lead, potlood , n.
Black-moor ^ moriaan , n.
To wa[h a black-moor, den mo-
riaan fchuren.
A blackamoor woman, eene zwar*
tin, f.
The ufherof the black rod, de deur-
waarder van het hoogerhuis des
psriements.
Biackfmith, ijrersmid , m,
ßlackwheat,.ivi2iti )L00tVi, boek*
weit, n.
To blacken, zwarten, zwart ma-
ken . v.; it begins to blacken^
bet begint zwart te worden.
Blacking, zwartCel, n.
Blackening, zwarting, zwartfe*
Hng,
Blackipi, zwartachtig, adj,
Blacknefs^ zvTariheid, ƒ.
Bladder, blaas, f; the guMiadd*