Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
t.
lU
OPSi
M!
j
I
}
tents; in pri|S opüam, to tife
./n price,
Opnag , m, (Iroke ; opfag der
oogen, wink of the eyes; op
fiag van prjs, rifir.g of tht
price.
O ^Hekken, v. to fwallow»
Orllokker, m, gluiton wallower.
OpnokVing, f, fwallow'ng,
Opfluiten , y. to lock up.
Opfluiting,/. locking-up.
Opfnappen, v. tojnap, or fnatch
awi.y, to dtvnur»
Oprnijden, to cut up , to boaß,
to brag,
0.>fouiven, v. to fmiff up.
Q pfplijten, V. to jpin afunder i tv
rent»
OpipoeJen, v. cafl up , as the fea \
de zee heeft een'ge lijken op
gefpoeld, the fea has caß up
fome dead bodies,
Or>lVraak, ƒ. ohlcquy, dfiraBion,
reproach; built n , of zonder
opfpraak, without reproach,o?
detraäion*
Opfprakelijk , adj. blamable^
expofed to reproof
0,)ipringen, v. to lesp up; op
fpringen van blijdfchap , to leop
up for joy»
Opslaan , v, to rife, arife, to fland
up; uU het bed opftaan, to rife, tf»
git upfrom bed ; vroeg opftaan,
to rife ec.rly j fta op , t ije, flano
up ; opftaan , v to rt yolt,
Opftai, m, jupeißruBure,
Opftand , m. infurreäion , rebel
lion . rifins , rerolt; eenen op
ftand verwekken, to make ai
infurreSlion,
Opftander, nt. rebel.
Opftanding f. nfing from ihs dcad,
ttjurricion.
Opftape'en, v. to pik up.
Opfteken, v. to p'tck a lock ; een
vat opfteken , /o lap or broedt
a yeßei'i eene pi;p opfteken
to light a pipe.
Opftel, n. draught, fcheme,
Opftijten, y. to muunt up»
OVV.
Opftjging,opklimming,/, mount^
ing up, afcending.
Opftellen , y. tofet up, to ereä ;
een gefchrifc opftellen, lodraw
up a wiiting; een woorden-
boek opftellen, to compHe a
diciionary,
Opftüiler, m, he thst draws up a
writlr/g, author.
Opftemmen , y. to rejolve on, to ■
combine.
Opftoken, 1». to incite.
Üpftrker, m. inciter.
Opftoppen, y. to flop vp
Opftu ven, y, to Jly up in the air ^
as duß.
Optakelen, y. to rigg a ßip.
Opteekenen, y. to mte, to wite
down, record.
Opteekening, / w>iiing down,
recording»
Optellen, y. to fum up, to caß
Up, to enumerate, tocompute,
to calculate»
Optelling, /. famming up.
Optillen , to hea')>e up.
Optogt, m. march, expediiicn» -
Optooijen, y, to trim up yattirCf
adorn.
Optoo'jing, f. trimming up.
Optooifel, adornment.
Optrek , intrek, m. place ofrethe.
ment, in the country.
Optrekken, als'c krijgsvolk j.Vr
to march.
Optrekking, f.drawing up, train»
ing up, marching up.
Opvatten, y. totake up, toappre»
htnd; iets wel opvattfn. to
take a thin^ Wfll\ hi) heeft de
2aak n et ivel opgevat, he has
. not appreh. ndtd tht thintrightly.
Opvatrinff, J, takir.g up ^ ap-
pTéhtrfton; bet is eene v.r«
keerde opvatting, it is avrjnf
appreheufion.
Opveiltu, V, to expofe to fcle.
Opvliegen, y. to jiy up.
Opvoeden , y. to nouriß^ bring ap,
e du ca te.
Opvoeding, / br inging-up.