Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
OPE.
OPH.
I7P
yV.tohuUdap, toed\fy: St. John.
Opbreken, r. lq break up; eenO))er'<n, v. to open, exP^a^n,
belcg opbreken, io raife « Openhartig, ^r^'.-Hjk , «rfy. op^««
fi'ge, hear tea,
Opbrcn;;en»v, to bring up , to car' Openhartigheid, f, opsnheaited*
ry up ^ train up, to educate, nets-
to contribute, to render. Openheid, f, openn^Ts.
Opbrenging, f. bringing «p J Opening, /. o/»^»/»?^ , opennefr ^
training up, educaiion.
Opdagen, v. to appear,
OpdUfen , v. to dijh up , to bring
upon the table.
Opdisfing ,f, difhing'Up.
Opdragen , y. to carry vp, to
ofer , reftgn. dedicate ; z jne
goederen aan iemand opdra
gen , to reftgn one*s eftate to one
Op.making over, giving
up, dedigition,
Opdragtig, adj. as i opdragiig
van aanzrgt, fitry in the face,
hcving red pimp es in the face.
Opdringen, y. to prefs upon, io
force upon, to obtrude, toinforce,'^ enraptwed.
oreriure.
Openlijk, openlijk, ady, openly^
Opeten , v. to eat up.
Opflikkeren, y, to flamefuddenly,
to blsze.
Opgaan , v, to gn up, to rife,afn
eend; de opgaande zon, the
rifing fun.
Opgang , m, going up, rife.
Opgaren, y, to heap up.
Opgeblazen, adj, pufed-up,
elated.
Opgeld, n, agio of the bank*money^
premium.
Opgetogen, adj. being in ecjlazy,
Opdringing, ƒ, forcing upon , vb
truding.
Opdrinken, y. to drink ui> all.
Opdrongen . y. to dry up ,wipeof,
to dry avfoy, to become dry.
Op Irooglng , /. dryiny up.
Opeifchen, v. to fummon , to de-
mand,
Ope'fching , f, demand, fummons.
Open, adj, open; open water,
water not frozen up ; opendoen,
openen, v. toopen, to unlock;
open zetten,V. to fetopen; opene
brieven, open writings , or, Ut
Opgetogenheid, /. rapture.
Opgeven ,v. togiye up,yiild,fur*
render.
Ophaalbrug, ƒ. drawbridge.
Ophalen, v. to fetch up ^ draw
up, pull tip ; eere zaak opha-'
len, to make mention of a thing,
to relate a matter ; een oud krak-
keel ophalen, to renew an old
quarrel; een werk van den
grond ophalen, to treat a buf»
nefs from its firl rife.
Ophaler, m, fetcher, receiver^
gather tr.
ters-patent; openftaao , v. ïö|Opha!ing, ƒ. fetching ^ receiylng,
beopen, to be vacant; een open j gathering,
ftaand an»bt, a vacant office. Ophangen, v. to hang up.
Openbaar,ct^'. Jijkjffrfy. Ophef, m, rife , lift.
public, IOpheffen, y. to lift up^ to heav
Openbaren, v. tomanifeft^ tore-\ up, to raife.
yeal, difcoyer; hij heeft mij de Opheffing, f, liftir.g up, raifing»
Ophelderen, v. to make bri^at or
zaak geopenbaard, he has re
yealed, or difcoyered the thing
to me.
Openbaring, f. revelation, difc-i-
ver > , manifeflation; Johannes
openbaring, the reyelaiion of
clear , to explain that which
is obfcure , to illuihalt.
Opheldering, f, iltufiration.
Ophelpen , y, to help up, affl» ■
Ophijfcben, v. to hoifc up*
li 6