Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
O NV.
Ontwindioff, /. aifplaying,
Ontwürftelen, v to ejcape by
wi efiltng, to efcape dtjjicultly ,
to fu-mount,
Oniwurtclen, v. to root out»
Ontwringen, y. to wreji from , to
ex tor t,
Ontwringing , f, extortion.
Ontzag, n. a-we. reyerence\ ont
ON V.
175
unyariihle , una'-terahle, Un*
matable.
Onveranderlijkheid , ƒ uncbar.geu'
blencfs, hiumtabisnefs,
Onverantwnordehjk , adj. incx'
cufabU , unaccounta'üU , un-
anfwerahls , ur.iu(iifiahtt\
Oüverantwoordeiijkheid, f un*
anfwerablenefs,
zag Voor iemand hebben, to Onverh\ddel\\k , adf, hexorablc^
fiand in awe of one; iemand in Onverbreekbaar, onvcrbrekel ji:,
ontzag houden, to keep oneJn adi, inyiolable,
awe. Onverdeelbaar, adj, indiyifible.
Ontzaggelijk, adj. & adv. a^»;/«//. Onverdeeldheid, ƒ urMy^concord,
Ontzaggelijk heid , ƒ. awfuln^js, \ _ unanimity.
Odverderfelijk, ö//,
tible.
incorrup*
Onverderfelijklteid, f, incorrup
Ontzegelen, v, to- unfeal,
OQt«eggen , v. to deny.
Ontzets ng, f denyin^, ----w, .......
Ontze ieo, y, to fail away from ^ tib'.eneft, incorruptibiiity»
to efc^ipe, (Onverdraagbaar, onvcrcTra^eflIk,
Ofitztnuweo, v. to ener\aie, en
fieble, wtaken.
Ontzenuwing , f. enervation.
Ontzet, n, deuverance , releafe.
Ontzetten, ontzei toebrengen,
y, to relieve; eene ftad ont
zetten, to relisve a town;
zich ontzetten, verwonderen,
to fiartle.
Ontzetting, ƒ• relieving»
Ontzielen, y, to kilt.
Ontzien , y. to revere, refpeB ,to
adj, iniulaah e, inj'^ulj-rotU.
0:iverdf4iaj;zaa.uhcjd, /, unwtl-
llngnejs to beur wUh^ impi'
tie nee y touchlnefs,
Onverdragelijkheid, /. Intotera-'
bier.ejs.
Onverduldig, ongeduldig, adj,
impatient.
Onverduldigheid,/: impatience,
Oaverduldighjk, ady. impatiently.
Onvergankelijk, adf, unperijhabie ,
incorruptible, permanent,
be in awe; geene moèïte ont OflverganlioJijkheid, j, unperifh*
zxen , to fpare no pains, ablenefs , üurablenefs, perma»
Onuitblusfchel jk, adf, & ady, nency,
ur.quenckable. Onvergeeflijk, adj^ un par dan»
Onuitdrukkelijk, adj, inexprejfible,
Onuitleggelijk , adj, inexplicable.
Onuitputtelijk, adj, inexhaudible,
Onuitfprekel'jk, adj, uuuttera
ble , unjpeakable.
Onuitvoerlijk, adj, unperformable-
Onvast, adj, lijk, ady, unfure ^
unflatd, unjolid, /oo/<f,eene on-
vaste kleur, a changeable co-
lour, 0
Onveilig, adj, lijk ady, unfafe,
unfecure, dangerous.
Onveiligheid, f, unjafety, dan»
ger , peril,
Onv«randérlijk, adj, unchangeable,
able.
Onvergelijkelijk, adv. incompat-
abty , beyond cof'parifon.
Onvergelijkelijkheid, /. incompar»
ablemfs.
Onvergenoegd, acj, unfatxsfied,
difcontended.
Onvergenoegdheid, f, difcontend^
dif contented nefs t
Onverhoeds, adv, arawares.
Onverhoord, adj, noi\ interroga-
ted.
Onverkoopbaar, ö^:^/. unfit for fale.
Onvermakelijk , odj,dejdgreeabte,
Onvermetel, adj, not piecii>uate,
ri 4