Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i

ont.
ont.
Icairs omfteken , to light fllOntvJammen, v to caich flams
canale\ van granifchap on'fto lOrtvreden, v, to eftapa,
ken 21 jn, to be kindled wUh OntvlCeding , /. efcaping.
wrath; zijn been was onröo-
ken , his leg was inflamed; door
Jiefde omftoken , inflamea
with love,
Onfftekend, adj, inflammatory.
OntlUking, ƒ. kindli'g, inflam
mati' ru
OiKftelen, v. to fleal from, to
roh, to pilfar,
OniHelJen, v. to put out of order .
to trouble; ontflellen , verba-
zen, amaze, afii^nijh,
Or»:fteltenis, ontfteidheid, /,/ur-
prize, trouble,eflonif mentidis
iurba/ice.
Ontdichten ,v, to divert the minn
from ferioufnefs, to provoke t-
evil, to give offence,
OncÜichting, f, provoking to loofc'
Kcfs, giving cfence,
OnctakeJen , y. io unrig,
Onttoomen, r. to unbridle»
Orttoom ng, ƒ. unbrialing,
Onirrekken , y. to gttit, leave, tu
wrMrcWé
Onitrocncn, y. to dethrone*
Onttrouwen, y. to unmarry.
Ontucht, f, incontinence.
Ontuchtig, acj, lijk, adv, lewd,
lafciviots»
Ontuchtigheid, f, lewdne/s.
Ontvallen , y. to fall out of one\
/tands;het is mij ontvallen, it
f2ipt out of my hand, I loJJ it;
alfo, it (lipt unawares out of
my mouth
Ontvaren, y. to go away with
a beat, or to fail away with a
fiiip, alfo to efcape with a boat,
or veffel.
Ontvang, ontvangst, m, receipt,
ucsi'iing*
Ontvangen, y. to receive; ontvan
gen, bevrucht worden, <o co«
ceiye, as women.
Ontvangenis, /. conception*
ODivanger, m, receiver,
Ontvan^ng,/. receiving.
Ontv iegcn , y« to fly away, to
efcape by flying,
Ontvlugten ,v. to efcape by flight,
to run away.
Ontvoeren, y. to carry away, to
take aw y by force, '
Ontvolken , y, to unpeople, dC'
populate.
On.vuiking, f, depopulation.
Ontvonken , y, to kinde,
Omvonking , f, kindling.
Ontvouwen, v. to unfold, dif*-
play, explain.
Ontvouwing, ƒ unfolding, ftr-
plaining, explanation.
Ontvreemden , y. to alienate, em*
bezzle, filch.
Ontvreentding, f, alination,
bezzling.
Ontvrijen , v. to fupplant.
Ontwaken, v, to awake.
Ontwaking, f, awaking.
Ontwapenen, v, to difarm.
Ontwapening, ƒ. dfarmtpg^.
Ontwarren , v. difentangle ^ an"
tangle, unrav.l'
Ontwasfen, y. to grow bigger , or
taller than, to outgrow.
Ontweiden, het ingewand uit-
halen , V, to bowel.
Ontweldigen, y. to take away by
force.
Ontweldiging, f, extortion.
Ontwennen , v, to difaccuflom* '
Ontwenning , f, difufase.
Ontwerp, n.fcheme, fketch»
Ontwervelen, y. to unhafp.
Ontwijden, ontwijen , v, to pro"
fane t degrade.
Ontwijding, ĥ profanation, de*
gradation.
Ontwijfelbaar, adj, lljk, adv,
ur.qt'efïionable, undoubted^ un*
doubUefs,
Omwijken , y. lo fliun, avoid.
Ontwijking, ƒ. piunring.
Omwinden , y. to difploy . dijea^
tangle, unravel.