Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ont.
ONT.
173
Ontluisteren, v. to foil,
OntluisieriM,, / fuHin^^,
Ontmaj^tigea, y. to deprtye oj
p AVST.
Ontmaken, v to andty» .
Ontmannen, v. to geid.
Ontmanning, f, gelding.
Ontmaskeren, y. to unmafk»
O.tmeuscht, adj inhuman, har*
harous.
Ontmoïten , y. to meet, to meet
•with , to Lom'. tGwa'-ös ^to occur
encowite-' ; ik ontmoette hem
op den we^ , I met kim by the
V y*
Ontmoeting, f, meeting,
Uninemtn, v to tike away, te
tak: fro-rt ^ to rob, deprtye, tt
Jlrip off.
On:;uicfueren, v. to breakfajl.
OntoegankelijK j adj. & ady. ur
approachable.
Ontpakken, y. to ttnoack,-
O.uraden, v. to dtffutde, to per-
fuade to the contrary,
Oiitra^ ng , /. dijjuajion»
Ontreinigen, y. to f^ul, dirty,
Ontrieven , y. to deprive.
Ontrijden, v, to outride, or to
escape by riding; hij zal mij
met dat paard niet ontrijden,
he will not outride me with
that horfe.
Ontroerdheid , f. dijlurbance; ont-
roerdheid des gemoeds, per-
turbatiQn of the mind.
Ontroeren , v, to trouble, dijlurb ,
to affe&,
Ontroerenis, ontroering, f, per-
turbation , trouble.
Oatroostelijk, adj. & ady.incon
folable,
Ontrooven, y. to rob,
Ootroover, m. robber*
Ontrooving, ƒ. robbing.
Ontrouw, adu lijk, adv, unfaith
Jul, dijloyal,
Oi trouw , ontrouw gheid, f. un-
faiihfulnefs, inftdel ty.
Ontruimen, y. to evacuate.
Omrukken, y, to frtjtch away.
Ontrusten, v to trouble,
Ontruster m. dijfwber,
Ontfchaken', -v. to ravifi , tn
comoiit a raps, to tuKe uway
pudd.nly.
Ontrhakeling,/. unlinking*
Onrfcheperj, v. to d^ftmbark*
Ontfcheping, f. difembarking.
Ontfclüeten , 'y, to flip iiway, io
c.me fhort of une*s purpojes.
Ontfchoeijen, y. to unflioe.
Ontfchorfen, y. to puA off ihs
bark.
Ontfchuld'gen, v. to excufe.
Ootfcliuldging,/. e\cufin%,
O 'fi?rcn, V to dtpri\e uf ihat
\\h ohado:n:, 10'ciigTyiCt, to
<'(fjce.
O aiwring, f. deiac\i,g,
0.i;n-af4, y tQ diffh jfge, reUafe y
acquit., ab'olve, dcliver , ri:,
Jree; eenen gevangenen ontlljwi,
t, arqiti* ^ or rel-^of.- aprifoij--. »
iem ind van zijnen eed ontflaaa ,
to abfolve one of his vaih; zxh
van iemand ontdaan, 10 g^t
lid of one
Ontflapen, fterven , y, to die,
Ontfla^ , ff. dij charge,
Ontflippen, y, to flip away,
Ontfluipen , y, to fneak away, to
fleat away.
Ontdu-p'wi, f, fneaking away,
OntQuiten, y. to unlock.
Oiufluitin;;,/. unlockir.g,
Outfnappen , y. to efcape, to flip
out, to jnap away
Ontfnappiog, f. tfcaping, fnap^
ping aw y.
Ontfpannen , r, to reniH, unhend,
toletd.wn thefiiirgs',ttT\ti\ boog
ontfpannen, to ur.bend a buw ;
de fnaren eener luit ontfpan-
nen , to let duwn the jlrtngs of
a lute,
Ontfpanning, f. relaxation.
OlJ'tfpringen, v to efcape,
Oiitftaan, y, to proceed.
Ontfteken ,y,to kindie, to light,
ir.flame, provoke ; een vui»»^
flekcn . to kindje a fire,
II 3