Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 7«
ont.
ont.
Ox-'hilen, V. to ireat , entertain
ufe; iemand op eenen maaltijd
onthalen, to treat one at a
/tf'./?, .to regale one.
Onrhjiz:!!, ondioofden , v. to hc^
tiend , tö f&yere ths hiad from
th- Oody\
Oithaizing , /, hch'^adina,
OoUieflen, v, to unhürden^ to
eafe, discharge, to lake cfytt
taks from»
Önthcllin^, f. eafing, takir,g
o-ff, abatement»
-Ontiieiligen, v. to profane*
O'ihciligvT, m. profaner,
O iilieil ging , f profanation,
O.iiliootden, zie onthalzen.
Onthouden « onttrekken , v. to
v/nhhold» to keep from; onthou
den. in zijn geheugen houden,
to remember ; onthouden« to
abflain; hij wil zich van fterken
drank niet onthouden , he v/ilt
n-n abjiain from firong Hqnors;
onthouden, bedwrgen, tocon-
tain one*s felf, forbear ; luj kon
zich niet van lagchen onthou-
den , hd could not joihear laugh
Uig; onthouden, zijn verblijf
houden, to fejourn, to kefj
ene*s abod^; hij onthoudt zich
tegenwoordig in Frankrijk, he
li at prtfent in J'fance
Oiithoudeniieid , f. abjiinence
continerce,
Ofifhonding, achterhouding, f
mthholding,
Onc jd ,n. inconvenicnt time,un'
Jcafdrmble ontijde ,cf ar,
'unfccfonable time , in the nighf
time.
Ontijdig, adf. lijk, untimely.
unfea/onable»
Orrkennen, v. to deny, difown,
Oiïtkcnning, f» dehying.
Ontkleed«?!! y. to undr'fs,
Untklceding , ƒ. ur.dreffirg,
X)niknoopen,v. to unbutt'm , a^fo ,
to refülve , unravei; een raad-
ll'l ontknoopen, to refotve e
tiddle.
Ontknooping,ƒ. unbuttoning, un*
rayelllng»
Ontkomen, y. to efcape, (fade;
een gevaar ontkomen, to ef*
cape a danger*
Ontkomiog, /. e fcape.
Ontkruipen, v. to creep away.
Oritladen, v, to unload; wan-
neer wordt het fchip ontla*
den ? y hsn is the ßip to be un*
I adcd ?
Ontlading, /. unloading.
Oüilasten, y. todifcharge, eafe»
to difgorge; zijn gemoed ont-
lasten , to eafe ont's mind, to
difcharge one s confcience ; die
rivier ontlast zich m de zee,
thit river difcharges itfelf into
ths jea.
Ontlasting, ƒ. difcharge, eya*
camion»
Ontlat?n , y. to disfolve , melt,
thaw , yield , relent; het w.êr
ontlaat, the frost begins to
C afe.
Ontlat ng,/. disfolving.
Ontleden, y. to anatom'ze, to
dijfeä to ccrve , to difmemher;
een ligchaam ontleden , to ana-
tonize a dead corpfe, to diff ä
a dead body; een hoen.ontle«
den, to caiye a fowl,
Ontleder, 7n. anatomiß.
Ontleding, f . diffeSlion, anatomy ;
de ontleding van eene fpreuk,
the cn'slyfis of a f entend»
Ontleedkunde, f. the art oj ana-
tomy.
Ontleedkundig, adj» lijk,
anat^^wcal»
Ontleenen, y. to bnrrcw» '
Onileen ng, f. bjir wing.
Ontleenen, v. to unlearn.
Ontlijven, r. to kill, to
wuy O'. V life,
Omloopen, y. tn outrun , to run
c.way /rom; hij is ziinen n-ees-
•ter te vri'eg ontl<«open, he hft
his n.' ßer too foor,
Onrloopirg , f' running away»
Ontlu/keii, y. to open.
ady.
taks