Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
O NO.
ONH.
169
Ongenoegen, n, d^lfat'isfadlron.
Ongenoegzaam , aej, infufiaent,
uiicdeqiiate,
On^enommerd, adj, unr^^mber'^d
Ongeoorloofd , adj» unlawful »
iilicit,
O..Repast, adj. improper , not jufl,
uript , unqualified, tncon
Qruous, infuitable.
Ongeraden , onraadzaam , adj,
inexpedient, urexpeaient, in*
convenient unadvipd.
Oiigere,;eld , adj» irregular,
Ongeregtud, adj, unauthorised,
ut.qualifted, not entitled to, not
having a right to,
Ongeregdgheid , f, injujlice.
Ongerijmd, adj, abfurd., irregular,
Ongerijmdelijk, ady, abfurdly.
Ongerijmdheid, /. abfurdity, ir-
regularity.
Ongerust, adj, lijk , adv. inquiet,
uneafy i rejllefs, troubled.
Ongerustheid, ƒ. unquietnefs,un
eofineft, trouble, inquietude.
Ongeriefelijk, ongedienftig , adj
inoftcioui,
On^efchiku adj, unpolite,
O )gefchoiiden, adj,entire, whole,
invtolate, unyiolate, unhurt,
found.
Ongeftadig, adj. nnfleady . unflaid.
unflahle , fickle, inconfhnt'
unfettled
Ongeftad glijk, adv, inconfiantly.
Ongeftal'e , f, iiupiape; degeuer^
ocy, diflemper
Ongcftrol t, aaj, unpunifhed.
Ongetrouw, ontrouw adj. I jx .
adv, unjni hful, vntrufly,
Onge rouwheid, ongetrouw gheirt
/. infidelity.
Ongeval, n, mifchance,misfortune
difajier.
Ongevallig, z-e ongelukkig.
Ongeveinsd, adu fincere.
O geveinsdhei.1 f, pncerity,
On^evoegelijk , adf, unfuitable
unfit
Ongevoelig, aoj, Jijk irfen^
noU,
Ongevoeligheid, f, infenfi^-il'vy.
Ongewillig, onwillig, adj, lijk,
adv. UHwUling,
On4ewillif;heid, f. unwillingntfs,
)ngewis ,aój, lijk ,adV' u-.cjr ai/i,
Ongewsfieid, zie onzekerhs.id.
Ongewoon, ad], lijk, adv. anu^
fual, unaccujiomed,
Ongezeggelijk, a^j, flubborti.
Ongezond, adj, lijk, ady,
healthy, nnwholefo'ne,
Ongez ndheid , ƒ» uihealthinefs,
unwholef{,menefs.
Ongezouten, laf, adj, inftpid.
Ongoddelijk , edj, un^odiy.
Oigodist, ru. athcifi,
On^odi'-ier j , f aiheifm,
Ongodsdienftig, a//;, lijk , aiv,ir*
rciigious . undtvout,
Ongodsd enft'ghciJ , /, irreligious*
ntfs.
Ongodvruchtig, adj, lijk, ady, im^
p\ous.
Ongodvruchtighcid , f impiety-,
(.)ngunltrg, auf. unfavourable,
0')|Uur,t:rf;.lijk , adv. raw, rude 9
barbarous.
Onguurheid, f, ruaenefs,
Oahmdelbaar, adj. unwieldy^
manageable, •
Onhandig , adj. unhandy,
Oi:h3ndigheid, f, unhandinefs,
Ouhcbbelijk, adv. uncleanly , uw
mannerly, pHvenly.
Onhebbelijkheid, f. uncleanlir.efs,
(lovtn'inefs.
Onheelbaar, adj incurable,
Onhdl , n, mischief, harm,
Oniie Ig, adj, lijk, adv. unholy ,
prof ine.
Onheil gheid , /. f. profanenefs,
Onhelpelijk, adj, irremediable.
Onherbergzaam , arit.^tr. hospitable.
Onherbergzaaiirfieid , ƒ. inhoipiCa»^
bi ity
Onherroepelijk, adj. iirevocaUe,
Orherftclbaar , adj retrieyaUs,
'recoverable
Onheuieli)k , adj. immernnrial,
O Hjk, uiiv. Hncvil.
.Onlicuschheid , /, undMa.j.
H