Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ipi
ON E.
on a
167
Onderzoeken, y, to\inquire, «jra-IOneendragtig , oneenig , adj\ diS'
mine, difcufSy fcrutinize, ' cordant, disagreeing.
Onderzoekend, adj» inquifttiye
inquiring.
Onderzoeker, m. inquirer.
Onderzoeking , f, examination ^
inquiring.
Ondeugd, ƒ. y\ce.
Ondeugend, adj, vicious.
Ondeugendheid, f. yicioufnefs.
Ondicht, n. profe.
Ondiensc, m, iU'firyice,
Ondienft g, ondienfl glijk , adv,
un/eryiceaBle,
Ondienftigheid,/. not being jer-
viceable , unferviceablenefs,
OndiQ^ ,adf,(hallow; eene ondie
pe r vier , flialtow river.
Ondiepte, f, Jhallowr.efs,
Ondier, n. monfler, monflrous
creature,
Ondigt, adi, notclofe , leaky ; het
vatis ondigt, r/itf barrel is leaky
Ondoen'ijk , aaj. & ady. imposji-
ble to be done.
Ondoenlijkheid, /*, impofftbtliiy
Oadoorboord, adj. & adv, ut.
pierced.
Ondoorhoorlijk, adj, wplerceahle
O ndoordringelijk , adv» impene
trable.
Ondoorgaakelljk, adj. & adv, un
pafjable.
Ondoorgrondelijk, adj-, & ady
wi/ejrckable ^ impenetrable,
Ondoorkomelijk, adj, unjurmoun
table,
Ondoorfchijnend, adj, not tran
[parent, urtranfpirsnt, cpa
COttS,
Ondragelijk, adj, infuferable
nvt to be bore.
Ond.ageljjkheid , f, intolerable
nefs.
Onduidelijk, adj, obfcure,
■ Onduu^-zaam , adj. not lafling,
Onduurzaamheid, f, inffability.
Onecht. /iij.\\\^,ndv. illtgvimate.
Onedel, a ij. lijk, adv. ignoble.
Onedelmoedigheid unge
MTQUSk
Oneenig, adj, dtfcordant, difa»
greeing.
)neenigheid, /. difcord, jirife.
Oneens, adv, not agreeing , at
odds ;oneens zijn, to be at
o<yi/s;oneens worden, to fall out.
Oneer , f, dijhonour, dij grace ;
iemand oneer aandoen, to dis*
grace one.
Oneerbaar, lijk, adv, difho*
n Jl, immodejf*
Oneerbaarheid,/, dijhonejly.
Oneerbiedig, a^^'.lijk, adv, irre*
verent.
Oneerbiedigheid, f irreverence,
Ofteerlijè , adj. ^ ady. dif gr ace ful.
dijkonefl.
Oneffen, adj. uneven, odd^^ür^
equal, rugged.
Oneffenheid, f, inequality^ rug"
^ednefs.
One.gen . adj. improper.
Oneigenlijk , adj, & ady, impro*
perly,
Oneindelijk, oneindig, adf, &
adv. endlefs, infinite,
Oneind g, adj, indefinite ,endUfu
One-ndigheid , f, inpnittnefs.
Onergerlijk, adj, unoffenftye, gi*
ying no fcandel.
Onerkentelijk,, adj, unthankful,
ai grateful,
Onerkentelijkhe.d,, f, ingratitw
; de.
Onervaren, a^j. uneXpert-'need,
Onrven . adj,uneven^ odd; een on*
an add number ; evea
en oneven fpelen, to play at
odd a*id even.
Onevenredig, adj, lijk , ady. dtM
proportional.
Onevenredigheid , dif proportion,
Onfatfoenliik , unman'
nerly , unhand Co me.
Onfeilbaarheid, /. infallibility.
Ongaarne, adj. rductantly.
Ongeacht, adj. de fpi fed, ur.efleemm
ed,
OngebluSQbt, adj, inquenched^