Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
V"
ond.
o-n d.
T65
Onbraikbwr, unfit for ufe» [Onderdrukken, v. to opprefs*
Onderdrukker, m, oppreffor
inflexible
>Onbugzaam, adj, unpliant, fiiff
inflexible*
'Onbu gzaamheid, f, inflexibility
ftfr.efs.
Once , /. ounce,
Or.christeii jk, adj. unekriflian, con-
trary to chriflianity.
Ondank; m. difcontenf, ondank be
halen, to incur difpleafure;
zljnsondanks,tegen zijnen wil^
in fpite of him.
Ondankbaarden/, lijk, adv, un"
thankful,
•Ondankbaaiheid, unthankfulnefs,
ingrut tude.
Ondeelbaar, adj, lijk, ady» indi'
yifible.
Ondeelbaarheid , f, indivifibility
On der , adj, & prep. und:r, among;
onder eenen fc
\\ja yunuer a pre
tence i een fch p ondet zeil,
a ßip under fait \ de zon gaai
OXïiXQV ,the fun fets; onder h«rt
volk, among the peot>le\ zj
zullen onder elkander deelen ,
th^ywill üiyide ii among th m
felves; on^er v er oogtn, fac^
Onderdrukking, f, i.ppreffion»
Ondereen , adv» together»
Ondergaan, y, to undergo; oifr
dergaan , als de zon, to g9
down as the fun , to fet.
Ondergang, m, downfall, ruin^
deftrudiion»
Onderhandelen, v, to treat, in*
terpofe.
Onderhandeling, f. treaty, in»
ter courfe , negociation.
Onderhevig, adj, obnoxieus,liable ,
fubjea,
Onderhoorig, lijk, ady,fkb'
ordinate,
Ondeihoud, n. maintenance, fuf*
tenance, livelihood.
Onderhouden, neerhouden, y»
to keep under; onderhouden ,
met onderhoud verzorgen,
to maintain , fußain , up».
hold; een huisgezin onder-
houden, tl maintain a family;
iemand onderhouden, to dif',
Cuurfe with one.
Onderhouder , m, f ufiainer»
Onderhouding, f fufleniance»
Onderkin,/ double chin.
to face., without wi n-ffes; vari,Ondefkoning, m, viceroy,
onderen, jrom beneath; van OnJerkoopraan, m. under
ter'
onderen op, from beneath up-
wards.
Onderaardsch, adj, urJer^growd,
infernal; ondcraardfche gees*
ten, infernal Jpirits.
Onc'er adm raal, m, vice-admiral Onderkruiper «
chant
Onderkoufen,/.^/»r. underflock^
trigs.
Onderkruipen, y, to creepunder^
to undermine^ fupplant.
Onaerbrenge A; y, to br ing under ,
to Cubdue
Onderbrenging, f, fuhduing,
Ocderbroek,/.//«m^x , a pair Of
drawers^
Ooderbuigen, /öWwe, tofub
ject.
Onderhulk , m, the lower part of
the belly.
Onderdaan, m, fubjedl.
Onderdanig, adj, lijk, adv» fub-
jeä, fubtnifftve, dutif ul.
Onderdanigheid, f, fubmifton.
derwin^r
Onderkruiping, f, fitpplanting9
undermining.
Onderlagen,/ fianchions»
Onderling, a-ij» mutual; eene
onderlinge genegenheid, •
mutual offediion.
Onderlip , f underlip.
Onderlooping , f, inundation^
i'yerfl'w^ng.
Qpdermaarid>ch, f, fublunary.
Onderraeester, under^mafief»
ufier»


J