Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
•3—ra
jun \m
164,
ONB.
Onbekrompen, adji unconfl rained,
at large.
Onbekwaam lijk , adv. unfit
unable , incapablt,
Onbek waamhe d , f. unfitnefs, in-
ability , incapacity».
Onbeleefd, adj. lijk, adv. inciyil.
Onbeleefdelijk , adv. inciviHy.
Onbeleefdheid,/, indviüty.
Cnbelezen , adj. unread, unverfed
in books,
onbelemmerd, adj, not incumbred
not embsrruffed,
Onbeloimd, adj, unrewarded.
Onbemi.urd, a tjé unwalted, not
having u-alls.
Onbeoadeeld, adj. ttndamaged,
unhuTt, unprejudiced.
Onbepaald, adj, unlimited.
Onbepaaldelijk, aiy, tndeterminc
tely,
OnbeproefJ, adj, untried, unex
perienced.
Onbereikbaar, adj, unattain
abli.
Onberekenbaar, /O Ie cal»
culated.
Onberispelijk , cdi. unblamable ,
blamelefs, irreprehenfible.
Onberispelijkheid ^f.blamelejfnefs.
Onbefchaafd, adj, unpolite, ill-
bred,
Onbefchaafdbeid, / elownijhnefs
rudenejs , rufticity.
Onbefchaamd , adj, impudent.
Onbefchaamdheid, /. impudence,
Onbefcheid, «. indifcretenefs,
Onbefcheidenheid, f. indifcretion.
Onbefchofi, aaj. lijk, ady. ungra-
cious , rude, blunt, uncouth,
unwieldy.
Onbefchofiheid./, rudenefs, tn
gracioufnefs^
Onbefchreven, adj, undefcrihed.
not recarded, not lijied,
Oobefchroomdheid, f, boldnejs ^
free nefs.
Onbefmet, adj, undtfiled, untai
riid , unfpotted, t.ut infeët'^a ,,
Uhmaculat^.
Onbegaanbaarheid,/, inconffiencex
ONB.
Onbeftendtg , adj, changeable ,
fickle,
Onbeftendi;^heid, /. unfleadinefs^
mconjlancy,
Oflbjftraat, adj. not paved, not
laid with fiones
Onbefuisd, adj, lijk, adj, fooU
hardy , rajh, fturdy.
Onbefuisdheid , foolhardinefs ,
baflinejs, fiurdineCs,
Onbetamelijk , onbev.'^egd , on-
behoorlijk, adj, indecent.
Onbeteugeld 9 adji not bridled,
unchocked, unrefirained,
Oobetreden , untradded, unjre*
quented.
Or.befwistbaar, oij. ir.contrfiable,
Dnbeval ig, adj, difpleaftjnt,
Oflbevattebjk, ady. inconceivable,
incomprehenfihle.
Onbevlektheid; /. purity.
Onbevoegd, ady* ittcompetent.
Onbevredigd, adj, uraippeafed.
Onbevreesdheid, f, fearlejinefs^
dauotUfTncfs, bddrMt,
Onbevmchcheid, j, barrennePs,
Onbeweegbaar, adj, onverplaats-
baar, immoyeable , unjhakea*
ole.
Onbewegelijk, adj, unmoyeable.
Onbewijsbaar, adj. not proyeable,
cannot be proved.
Onbewimpeld, opregt, adj, up'
right.
Onbewolkt, adj, unclouded, clear,
not clouded.
Onbewoond, adj, not inhabited.
Onbezadigd , los , wild, adj, im»
moderate, heedlefs.
Onbezield, adj. inanimate, lifelefs.
Onbezocht, adj, unvifited, not re»
ported to, tinfrequented.
Onbezoedeld, adj. not foiled ^ urn
defiled,.
Onbezonnen, flrfy. gt%, har^-
brained.
onbezonnenheid i ƒ. rapi iejs, m*
confideratenefs.
Onbezorgd, adj. without care.
Onbillijk , adj unf'u/l
Onbillijkheid , /, injufiice.