Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
BEY.
Sstraying y verraad, w.
To betroihe, verloven, ondertrou
wen, V.; betrothed woman,
eene verloofde, ondertrouwde
vrouw.
Betiothing, verloving, f,
Bctiy, brcek-ijzer, u.
Better, beter, adj,
•So much the better, zoo veel te
beter; to have the better, de
overhand hebben ; our foldiers
bad far the better of them , onze
foldaten hadden ver de over-
hand ; the better half, de groot-
fte helft; better and better, hoe
langer hoe beter.
To better, beteren, verbeteren, v.
'Between, betwixt, tusfchen, tus
fchen beide, pref.
Between whiles, blj tusfchenpoo
zen, van tijd tot tijd.
Beverage , drank , m.
Bevy , vlugt, f,
A bevy of quails, eene vlugt
kwakkelen.
A bevy of gojftps, eene troep praat-
moerf.
To bewail, bewecDen, befchrei^
jen , V. -
•Bewaiting, beweening, ƒ. be-
klag, «.
To beware , verhoeden, wachten,
toezien, bewaren, y.; beware
wacht u , ziec voor u, wees op
uwe hoede; beware of deceivers .
wacht u voor vcrleider-s.
To bcwet, nat maken , natten ,
behoozen , begieten, y.
To bewilder, verwilderen, r.
Tu bewitch, betooveren, y
Bwiicher, betooveraar, toove-
naar, vt.
Bewitching, betoovering. f.
To ^^vfoy,ontdekken, beklappen,
bevuilen, v. ,• to bewray a f eer et,
een geheim ontdekken; thy
own Knavery wüi bewray thee.
uwe eigene guiterij zal u be-
klappen.
Bey nd, boven, over, buiten,
mQQT,prep»\ take heed you bs not
BID.
4T
evpsnftve beyond meafure ,6Ttt%
zorg dat gij niet bovén mate
kwistig zijt;they vetre aflonifhei
biyond meafur<f, zij waren ui-
termate verwonderd; at that
very time I was beyond fea , te
dier tijd was ik over zee; theyjet
down a certain meafure, beyond
wh'ch n^ne Qught to go , zij ftel-
len-eene zekere maat. waar bui-
ten niemand behoort te gaan;
it is lengthened béyind what is
needful,\\ct is verlengd meer dan
noodig is; from beyond fea , vafl
over zee ; to go beyond, voorbij •
gaan, overtreden, te buiten
gaan, overtreffen; they go be^
yond all others, zij ovenrcffen
alle anderen; it was Beyond hi$
reath, het was boven zijn be-
reik ; that is beyond my fKill, dat
^aat mijn verftand tu boven,
Dezil, fteen-kas, f
Bezoar »^bezoarftaen, m,
Z«/«/-,overhelling, overzwaaijing»
neiging, f,
His bias leadshlm that wav ^
^ tfeiKtf»^ieidt hem dien weg 5 to"^
^ 'püt orie out of kis bias, iémrtnd
van xijn (luk afbrengen ; to fet
a bias upon one*s underjlanding
towards errors, iemands ver-
(land tot dwalingen doen over-
hellen.
Vobias, overhellen, ovenwaai-.
jen, y*; to biafs one, iemand
overhalen.
'dib, flab, pijpkan, f,
lixb*'^pron, fiaHfchort, f,
To b:b , zuiptn, drinken, y,
Bibber, zuiper, dn>nVaard, w«
Btbbing, ^c/uip. gcdrink, n,
Bibie, bijbel, nu
Bicane, wilde druif, f,
To bickr-r, kibbelen, harrewar»
ren, krakkeelen, v.
Bickering, krakkeel, n
To bid, gebieden „bevelen, belas-
ten , heeten, noodigen, bieden ,
y.; to bid money for ware
voot waiea bieden ; i/any