Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ON B,
onb.
161
thefi way alwut; omwegen zoe- Onbarrahart'gheid , /". unmerciful
ken , to feek eva fions, to piift nefs.
q^; zonder omwegen , wi/Aott^ Onbarmhartiglijk , adv, unmer
ätjjembling, peremptorily.
Omwenden, y, to turn.
Omwentelen, y, to turn about,
Omwenteliijg, f, revolution.
Omwerpen, v, to overfet^ overturn.
Omwinden, y. to wrap up y to
envelop.
Omwoners » m, circumjacent in-
habitants.
Omzetten, v. to throw, to pull down;
geld omzetten ,ro fetout money.
Omzien , y. to louk about.
Ouzigtig, ad/, lijk, ady. circum-
}p:£i.
O'TïZigtigheid , f circunifpeHion.
O.nzijit glijk , adv. circunjpeclly.
Omzwerven, to wander about ,to
fwarve.
Onaangenaam, adj. difagreeable.
Onaangenaamheid^ f. unaccepta
blenefs difagteeablenefs.
Ontangeplakt. adj. nui paßfd Qr.
or upj not affixed.
Onaangez en,ady,nothwithßandirg.
Onaanzienlijk, adj, notßately^of
a mean condition,
Oaaarclig) ad;', ungentle, un grace-
ful, awkward 9 unhandfome.
Onachtzaam, adj. carelefs, negli-
gent, heedlefs,unadvertent ^ un'
cautious.
Onachtzaam , adj. carelefs, negli-
gent , ßothful.
Onachtzaamheid , f. careleffnefs,
fto'hfulnels , negligence,
Oualhankelijk , äaj. indtpendant
cifully.
Onbebouwd , adj without build*
ings , braak, untilled.
Onbedacht, adj, I ijk, ady, rafh,
unthinking.
Onbedachtheid, onbedachtzaam-
held, f. inconftderatenefs.
Onbedachtzaam ,a<^/.l)jk,a^v. unad^
yifed^ inconfiderate, uncircum"
fpea,
Onbedektbsid nakednejs, open^
nefs,
Onbedektelijk , adv. openly.
Onbeden'<elijk, adv, not imigin-
a^'ie, immemorial,
Onbedetfelijk , adj. incorruptible.
Onbedorven, adv. incorrupted:
Onbedreven, adj. ignorant.
Onbedrevenheid, onervarenheid,
f. inexp-.rience , unjkilfulnefs.
Onbedriegelijk, adv, infallible,-
Onbeducht, adj. not atraii,
Onbedurven, adj, unfpoiled.^
Onbedwongen, adj. untamed,
Onbeëed gd , adj, unfworn, not
bound by oath.
Onbegaafd, nncapable ,not capable,
without talents.
Onbegrijpelijk, adj. incomprehen-
fible, inconceivable.
Onbehagelijk, unpleafing, difplea*
ftng , unacceptable.
Onbehendig, adj, aukwardly.
Onbehoedzaam, adj, onachtzaam.
uncautious.
Onafhankelijkheid,/"Onbehoorlijk, indecent.
Onarmetelijkheid,/; unmea/urabi*
litv.
Onaffcheidbaar, adj. indißoluble.
Ouaffcheidelijk . adj, ir.Jeparable.
Onhaatzoekende, onbaatzuchtig,!
unman»
Onbehouwen, adj, rude ^
ntred, unmannerly ,
rough , grofs, ungenteel,
Onbekend, adj. unknown, unac-
quainted.
adj, unfelfilh, not addicled to Onbekende , m, granger,
private interefl, difintere^ed. I Onbeklemdheid././fffwé/x of mind,
Onbaatzuchtigliei'J, ƒ disinterefled- Onbeklimbaar , adj, unaccefftble,
ncfs, indifference to profit, j th<it cannot be reached by climb'
Onbarmhartig , adj. lijk , ady, ««• ing..
n er^t/'illy, _ 1 OiJbekommerd, adj, unconcerned.

j