Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
KU.
now Of never.
Noord, a-!j. north; wij zeilden
noord aan, we failed towards
the north; -de wind is noord,
the wind is north ; roord ten
oosien,«Of^A by eiifl i,x\0or6iidix ,
f, north-flar ; noordzee, ƒ. rAf
north-fea \ de noordzijde, the
north'fide.
Noordelijk , adf . 6:ady, nortkefly^
een noordelijke wind, a nor-
fjfrly •wind.
Noorden, n tke north; naar 't
noorden ^ towards the north ;
het noorden van Eogeisnd , the
north of England,
Noorder, adj> northern, fepten-
trional; de noorder hoek, the
northern refiton; 't noorder
gedeelte, the no*th part; het
noorder aspunt, the north-pole,
Noordewind , m. north wind.
Noord sch , adf. northern; de
roordfche landen,/Ae northern
Countries,
Noot, neut, f, ntit\ okkernoot,
wall'nut; hazelnoot, hazel
rut, frnnlhnut; notenboom,
m, nut-tree; notendop, m.
nut fk:l; notemuscaat,/ nut meg
Nooten, zangcooten , f. notes in
muftc; op nooten zingen, tc
fing by rotes.
Nop, f, nap of cloth; noppen,r
to pick, to cull.
Nopen, V. to fpur, prick, encou
rage, touch; een paard rr.et
fpo'en nopen, to prick a hor-
fe with fpurs\ zijn ijver noopt
hem, his zeai fpurs him on.
Nopende, a^j. toushrng . concern
ing; nopende ziin gedrag heb
ik dii te ze.::?'?'^, cf^ncernina
hU demeanour I ^a\e th''S to fax,
Norch 5 adf. Ivk , ad^ fi owning,
fierr, c/'im,
N^rscbhdd. f, Hernnefs,
Nu, adv. now; iiu eerst, iufl tew;
nu even, even now ; riu en dan ,
y;cM' and then, fometitncs ^ nu
letftocd, prefehilj; ku voor
OEV.
'taan, hencefonh; van nn af,
from this time.
Nuchter, adj, fafling; ik b'^-n nog
nuchteren, 1 am ^yet fajiing*
Nuchterheid, /. fobriety.
Nuk , ƒ freak, humour \ hij keert
weer tot zijne oude nukken ,
he returns to his old haunts.
Nul, f, cypher , zero.
Nut,nattig,\\)V.,ad^.uftful,
profitable , fit, ferviceable; het
is nergens nut toe ,Jt is fit, or
good for nothing,
Kut, nuttigheid, ». ufe, benefit, pro*
fit; daar fteekt geen nut in ,
th$ie is nothing to be got by it.
Nutteloos, adj, needlefs, in vain.
Nutteloosheid, f, neediefsnefs.
Nuttig, zie nut,
Nutngen ,r. to take fome yiSluals,
to eat or drink; 7.ij heeft van
daag nog niets genuttigd, fie has
not eaten any thing to day yet,
Nuttiging , /, taking fome meut or
drink,
O.
Q ! oh ! o mij ! ahi o ramp I
^ alas / o wee ! o fad l
Oblie , f, waf er.
Oceaan, m océan,
Ochl ùhl
Ochtend, m. morning, ochtend-
ftond, rn mornir.g vnie.
Oefenen, r, to exercile; zich oe-
fenen, to exercife or.e^s felf.
Oefening, f. exercife.
Oefenplaats, ƒ. place of exercife^
fludy, oeffufchool, ». ccademy»
Oester, m. oifier; oesterbuis,
K. oijler-fhop; oesterfchelp,
cifler-jhell; oesterion, f, viji»
e/-bar'el.
Oesterwijf, ccstervtrkoopf^tr,
/. an oifi€:ve7,ch i or ciaer
woman,
Ouver , m, the fJiore, ban^, water*
fidt\ langs den oever, near the
pïoie-, along the jhorc, by thi
y^cuer^fide.