Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
nee..
caffeH a proof,
N^^ient'^, m, rtylfer*.
Na zie hing, f, réview , revifaU
Nazoek, n* examinatlon.
Nazoeken, v. to feek ofter.
Neb , ƒ. hill, or beak.
Neder, ady, down; zt neder,
fit d)wn
Nederbonzen, y tofall, or eaji
d wn wi/A a noife^
Nederbukken, y. to floopdown,^
Nederdalen, y. to defcend,
N-de-daling, ƒ. defcénd.
N-'dergaan , y, to go down,
Nederhalen, y, to let. dowv» to
lower.
Nederig, adj, lijk , ady, hwly,
huvïble.
Nederigheid, /. lowUnefs, hum-
blenefs y humility.
Nedcrknielen, necterbuigen, y, to
kneel down.
Nederlaag, zie neérlaag.
Nederlaten , y. to let down,
Nederlegeen, y. to lay down, *
Nederfabelen, y. to hew down
with a fabre,
N derflaan, y. totkrow down, to
beat down,
Nederftooten, y.to pufh, or throw
dvwn.
Ncderftoot'ng, f. puQiing down,
Nederval, m, dowifalL
Nedervallen , y. to fall down,.
Nederwaarts, ady downward.
Nederzaal, benedenzaal, /. /ow
er Ai'i, lower parlou^.
Nederzetten, v. to jft, to put,
Ncderzicn, y. to look down,
Nederziticn, to ft: down,
INÏeef, m, coujin, r.eph:w,
Necffchap , n, coufinfhtp. nepotifm.
f<een , adv, nuy , yo , neen zeg
gen, tv fny t/O, to leny , to refufe;
bij ja ,enbii neen, byyesnnanu.
N'r«'nniaar,a/'y t?ut,toihi contrar
Nep. ƒ. pinch, nip ^ twitch^
twhgj; dntgnfhetneene ge wel-
d ge neep , that gave him a haid
fi-xh,
N'^Cditag, nederlaag, /.
nes.
X57
overthrow, routing,
Neêrflachdg , kleinmoedig, /,
faint,
Neeraacbdgheid, /. faintnefs.
Neet, nit,
Neetacht g, nitty^ _
Negen,ö.f/. uine; negentien, bi'.
nsteen, negentig , ninety, .
Negenkuil, m. cherry-pit.
Negenoog , f, lamprey.
Neger, m, negerin, f, negro,
black.
Neigen, buigen, y. to incline^
to make a cuflomyZ\ch toWtmtvA
neigen, to incline toward: ent, ;
neigt uwe ooren, incline your
ears.
Neiging, f. inclination, eene
llerke neiging, a Jlrong incli*
nation.
Nek , w, the lack part of the ueck»
Nemen, y to take; moeite ne-
men , to take pains; ten goede
nemen , to take in good part;
in acht nemen , to take cars, to
regard; genoegen nemen, to
acquirfce; de vlugt nemen, t9
fy away
Neming, f, taking
Nerf ♦ /. the grain of leather.
Nergens, ady. no where; nergens
nm fvr nothing; hij geeft ner-
gens om, he cares fur nothing,
Nerinj^, f, trade9 cufiom; nering
doen, to keep a (hup; zij doet
eene koufennering, (he keeps
a h fter*s {h"p; hij h^?eft eere
goeJe nering , h has ^ood cus-
tom ; clac h lis ftaat nle: tcr ne«
r ng , that huufe doei not fland
for trade, that houfe is not fit fir
a pdop; /et uwe tering naar uwe
D ring , j'p^fid according to your
giin
Ncung! ^os , adj, wanting of trade,
Neuu,rijk. </./;. well tjaded,
Ni'su Ti, t.-efi ; een nest maken,
to make, or bnfld a ntfi; een
tfogeïnest, a nefi of birds,
Nr tel. m lace.
NiStelaar, m. nefller»
O 7